Almega

Almega: Stora utmaningar kräver större grepp

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 13:09 CEST

Tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega välkomnar satsningarna i regeringens vårbudget på att pressa ned arbetslösheten. Däremot efterlyses bland annat större grepp för att komma åt bristerna inom arbetsförmedlingen.

Almega delar regeringens uppfattning att arbetsförmedlingen i Sverige lider av stora brister och att detta i hög grad bidrar till den höga arbetslösheten. Däremot förvånas Almega över att vårbudgeten inte innehåller något större grepp för att komma åt problemet, som exempelvis ett valfrihetssystem inom arbetsförmedling.

– Regeringens budget lider av en märklig tudelning, där man uppmärksammar en rad strukturella problem samtidigt som det saknas genomgripande åtgärder, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.

Han pekar på systemet med en statlig arbetsförmedling och konstaterar att det där behövs en större reform och införande av ett valfrihetssystem. Detta skulle enligt Almega öka precisionen och snabbheten i matchningen mellan arbetssökanden och arbetsgivare.

Ulf Lindberg konstaterar vidare att regeringen pekar ut skatterna som ett viktigt område för Sveriges konkurrenskraft, men saknar åtgärder för att lyfta de kunskapsintensiva framtidsbranscherna.

– I vårbudgeten ägnar regeringen med all rätt stor uppmärksamhet åt de 427 000 som i dag är arbetslösa. Men här finns inga strukturella grepp om sänkta skattekilar i servicebranscher och förslag som ökar efterfrågan på arbetskraft. Kraftfulla åtgärder av detta slag vore till exempel RIT-reduktion, alltså skatteavdrag är IT-relaterade tjänster i hemmet, och Senior-RUT, särskild skattereduktion för hushållstjänster riktade till äldre.


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.