Almega

Almega träffar kollektivavtal för Fastigheter

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2016 17:01 CEST

Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsanställdas Förbund har idag tecknat nytt kollektivavtal för Fastigheter.

Avtalsområdet berör ca 6 500 medarbetare inom fastighetsskötsel. Avtalet som är ettårigt följer industrins märke och innebär en kostnadsökning på 2,2 procent.

- I förhandlingarna med facket har vi tillsammans fokuserat på de gemensamma utmaningarna inom avtalsområdet och enats om ett nytt avtal som båda parter är nöjda med säger Stefan Lennström som är avtalsansvarig på Almega Fastighetsarbetsgivarna.

För mer information:

Stefan Lennström
avtalsansvarig
Almega Fastighetsarbetsgivarna
tfn: 08-762 69 66

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik