Almega

Almega uppmanar regeringen att tillsätta en utredning för att se över skattesystemet

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 06:30 CET

Almega uppmanar regeringen att tillsätta en bred utredning med uppdrag att se över hela skattesystemet.

Syftet måste vara att förändra strukturen på ett sätt så att arbete beskattas lägre.

- Det svenska skattesystemet är skapat för en annan tid där lönerna bara var en liten del av kostnadskakan. Så ser inte verkligheten ut för de företag som nu växer fram. I dagens tjänsteföretag kan upp emot 80 procent av de samlade kostnaderna vara lönekostnader, vilket innebär att hög beskattning på arbete slår hårt mot dem, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega.


Uppmaningen från Almega till regeringen publiceras i Svenska Dagbladet.

- Tjänsteföretag är en högst betydande del av vårt nya näringsliv. Där finns en stor potential att skapa nya jobb om man lättar på skatterna som ligger på jobb, inte minst marginalskatterna, säger Anna-Karin Hatt.

- För tjänsteföretagen är en stor del av utgifterna just personalkostnader och då spelar skatten väldigt stor roll. Det gör det svårare att anställa, men också mindre lönsamt för anställda att ta ansvar, utbilda sig och sträva efter löneförhöjningar, säger Anna-Karin Hatt.

I texten skriver Almega att syftet med en översyn av skattesystemet bör vara att skapa ett hållbart system som underlättar jobbskapande och samtidigt finansierar framtidens välfärd. Utgångspunkten bör vara att Sverige är en kunskapsekonomi där de bärande delarna i ett nytt skattesystem måste vara sänkt skatt på arbete och lägre marginalskatter.

- Exakt vilken nivå det samlade skattetrycket ska ligga på måste vara upp till Sveriges politiker. Det vi däremot önskar oss är att strukturen förändras på ett sätt som sänker skatten på arbete, gör det enklare att anställa och mer lönsamt för personal att sträva efter en löneförhöjning, säger Anna-Karin Hatt.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik