Almega

Almega välkomnar översyn av Arbetsförmedlingen

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2013 07:55 CEST

Matchningen på arbetsmarknaden har under lång tid varit ett stort problem det är därför glädjande att regeringen i höstbudgeten valt att se över Arbetsförmedlingens uppdrag. Ska översynen vara meningsfull krävs det dock att den även ser över hur privata aktörer kan ges bättre förutsättningar för att underlätta för människor att få jobb.

Den myndighet som en gång skapades för att få människor i arbete ter sig allt mer som ett miljardslöseri med offentliga medel utan tillräckliga resultat. Myndighetens uppdrag är alldeles för brett och omfattar dessutom individer med allt för olika förutsättningar.

– Det säger sig självt att det blir en omöjlighet att hålla hög kvalitet i en sådan verksamhet. Därför är det bra att regeringen nu tar tag i problemen och gör en rejäl översyn, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Redan idag finns det fristående aktörer med specialistkunskap om bransch- och kompetensbehov, inom ideell sektor, bland fackföreningar och i omställnings-, utbildnings- och bemanningsföretag. Dessa kan utan större problem matcha rätt företag med rätt person och därmed åstadkomma snabba och effektiva insatser i ett tidigt skede.

– Jag hoppas att regeringen ger utredaren direktiv med målsättningen att fler människor ska ges möjlighet att få hjälp av de specialister som idag finns även utanför Arbetsförmedlingen. Bara då skapas förutsättningar för framtidens arbetsmarknad, att få rätt person på rätt plats, säger Ulf Lindberg.

För ytterligare information:

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega
Tel. 070-345 69 51, ulf.lindberg@almega.se

David Wästberg, presschef Almega
Tel. 070-345 68 59, david.wastberg@almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik