Almega

Almegas kommentar med anledning av Moderaternas presentation av utvecklingen inom välfärdssektorn

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 15:47 CEST

– Vi välkomnar Moderaternas förslag om en bred överenskommelse över blockgränserna för att få långsiktiga spelregler för välfärdsföretagen, med fokus på ökad kvalitet och god valfrihet. Det vore bra både för välfärdsföretagen och för alla som nyttjar både privat och offentligt producerad välfärd, säger Anna-Karin Hatt, VD för Almega.

– Förslaget måste vi naturligtvis analysera närmare men vi inom Almega har länge talat för att också dålig kvalitet ska få konsekvenser för såväl offentliga som privata utförare, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

– Vi hoppas att vi med detta kan få ett slut på den långa destruktiva debatt som pågått, och att en bred överenskommelse som sätter kvalitetsutveckling i första rummet kan förverkligas istället för Reepalu-utredningens vinstbegränsningsförslag, menar Anna-Karin Hatt.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik