Almega

Almegas kommentar till Reepalus välfärdsutredning

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 11:43 CET

Reepalu-utredningen har idag lämnat sitt delbetänkande där man bland annat föreslår vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn.

- Om det här förslaget skulle bli verklighet kommer många som idag driver företag i välfärdssektorn få avveckla sina livsverk. Men det skulle också innebära ett dråpslag mot hela valfriheten i välfärden. Vi vet att väldigt många äldre, elever och vårdbesökare vill kunna välja hemtjänst, skola och vårdcentral som drivs i privat regi. Det är de som drabbas allra hårdast, säger Anna-Karin Hatt, vd för Almega.

- De stora förlorarna är de 170 000 skolbarn som idag går i en friskola som drivs i form av aktiebolag, de 60 000 äldre som har privat hemtjänst och alla de patienter som varje år gör över 20 miljoner besök hos privata vårdgivare. Istället för de direkt skadliga förslagen utredningen lagt fram borde politikerna fokusera på hur kvalitetskraven kan bli bättre i all offentligt finansierad verksamhet, både den som utförs i privat regi och den som utförs av kommuner och landsting, avslutar Anna-Karin Hatt.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda.

Presskontakt:

Ingrid Hedenvind Brask, presschef Almega

Tel: 070 4003509

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik