Almega

​Almegas sju förbund eniga om etisk kod för betalningstider

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 17:44 CET

Almega har i dag träffat näringsminister Mikael Damberg för ett samtal om hur problemet med omotiverat långa betaltider i delar av näringslivet ska kunna lösas.

Almegas förslag till lösning är en Svensk kod för betaltider – någonting alla sju förbund inom Almega står bakom.

Vår uppfattning är att lagstiftning är ett trubbigt verktyg som inte fungerar nog bra. Därför är det bästa att vi genom självreglering tar ansvar för en bättre modell, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Problemen med långa betaltider och sena betalningar har varit känt inom näringslivet under lång tid. Att betalningsflöden mellan företag inte är effektiva skapar stora problem för många företag.

Oftast uppstår problemen med långa betaltider när det är obalans mellan köpare och säljare. Stora företag eller företag som har en dominerande roll på marknaden tvingar fram betaltider på 60, 90 eller 120 dagar.

- Det underliggande problemet är givetvis att leverantörerna därmed ”blir bank” och tvingas ligga ute med pengar, vilket skapar en högre risk och i vissa fall likviditetsbrist. Det påverkar företagens möjligheter att utvecklas och växa. Det är så klart ett problem som vi behöver komma till rätta med, säger Ulf Lindberg.

Almega vill därför se en för näringslivet gemensam kod, en typ av självreglering.

En betalningskod kan få bred acceptans bland såväl stora som små företag och ny teknik, digitaliseringen och elektronisk fakturahantering ger dessutom förutsättningar för ännu effektivare transaktionssystem i näringslivet.

- Vi tror att den bästa vägen att lösa det här är att gemensamt komma överens om spelregler som är förankrade, tar hänsyn till olika branschers förutsättningar och där det också kan finnas utrymme för flexibla lösningar när så är motiverat. En sådan lösning är absolut att föredra framför en politisk inblandning i frågan, säger Ulf Lindberg.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik