Almega

Almegas tjänsteindikator för fjärde kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 10:00 CET

Almegas tjänsteindikator för fjärde kvartalet pekar nu uppåt. Sysselsättningen i tjänstesektorn har återigen överraskat positivt. Under tredje kvartalet var sysselsättningen på samma nivå som 2008, vilket överträffar alla förväntningar.

– En förklaring till den starka sysselsättningen i den privata tjänstesektorn är en ökad etablering och tillväxt för privata utbildnings- och vårdföretag, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

Inom segmentet utbildning, hälso- och sjukvård steg antalet sysselsatta under tredje kvartalet med nära 13 000 jämfört med motsvarande kvartal förra året, vilket gav ett starkt bidrag till de goda sysselsättningssiffrorna för tjänstesektorn.

Inom tjänstesektorn har sysselsättningen främst fallit inom parti- och detaljhandeln.

Produktionen i den privata tjänstesektorn väntas under fjärde kvartalet klättra över nivån för ett år sedan, men det är fortfarande en bra bit upp till den tidigare toppnivån.

– Då den sammanlagda produktionen utvecklas betydligt sämre än sysselsättningen, kommer vi se en sämre utveckling för produktiviteten och ett fortsatt högt kostnadstryck inom tjänsteföretagen, säger Lena Hagman.

Värt att notera är att tjänstesektorn ligger före varuproducenterna i återhämtningen för produktionen, efter det djupa fallet i slutet av förra året. Den ekonomiska krisen ser inte ut att, på långa vägar, slå lika hårt mot tjänstesektorn som mot industrin. Tjänstesektorn märkte av krisen senare än industrin och ser ut att ta sig ur krisen betydligt snabbare.

- Trots att det ser relativt ljust ut för tjänstesektorn gör vi bedömningen att  neddragningar ändå kommer att verkställas i viss omfattning under det närmaste året, säger Lena Hagman.

För mer information:

Lena Hagman
chefekonom Almega
tel. 08-762 69 61
mobil. 076-108 82 51

David Wästberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega är tjänsteföretagens organisation. Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, vi är en förbundsgrupp som har cirka 9 740 medlemsföretag med sammanlagt 468 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.