Almega

Almegas Tjänsteindikator Q1 2010 - Oväntat trög återhämtning

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 08:00 CET

Produktionen för flera branscher inom tjänstesektorn utmärker sig ändå för att ha vänt ovanligt snabbt jämfört med tidigare lågkonjunkturer. Dock sker ökningen från låga nivåer.

 – I nuläget ger många konjunkturindikatorer illusionen av en kraftig tillväxt, medan hårda data visar en betydligt svagare utveckling, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

 Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att fallet i sysselsättningen bromsar in ytterligare. Almega räknar emellertid, mot bakgrund av den pressade lönsamheten i stora delar av tjänstesektorn, med en viss neddragning under året.

 – Vi har sett ovanligt snabba vändningar för anställningsplanerna inom tjänstesektorn vilket talar för att sysselsättningen kommer att minska högst måttligt under året, säger Lena Hagman.

 Företagens försäljningspriser börjar stiga i en övervägande andel av företagen och i alltfler branscher. Lönsamhetsutvecklingen skiljer sig dock starkt mellan branscher. Särskilt avviker företag inom handeln med allt ljusare lönsamhetsomdömen, medan försämringen fortsätter inom olika slag av företagstjänster.

 

För ytterligare information:

 Lena Hagman
chefekonom Almega
tel. 08-762 69 61,
mobil. 0761-08 82 51
lena.hagman@almega.se

 David Wästberg
presschef
tel. 08-762 68 59
070-345 68 59
david.wastberg@almega.se

 Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, vi är en förbundsgrupp som har cirka 9 740 medlemsföretag med sammanlagt 468 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.