Almis mediarum

Almi Invest säljer sitt innehav i RecondOil till SKF

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2019 14:59 CEST

Almi Invest har sålt sitt innehav i cleantech-bolaget RecondOil Sweden AB. Köpare är SKF, som förvärvar hela bolaget. I och med detta stärker SKF sitt erbjudande inom smörjtjänster. Köpeskillingen är inte offentlig.

Östersundsbaserade RecondOil, ett bolag verksamt inom smörjvätskor och oljefiltrering, har utvecklat en kemisk filtrerings- och reningsprocess för industrismörjvätska och spillolja. Almi Invest har varit investerare i bolaget sedan 2016.

- Vi är nöjda med vår investering i RecondOil, säger Kristofer Öhman, Investment Manager på Almi Invest. Med SKF som ägare får bolaget helt andra möjligheter att utvecklas globalt. Vi tror således på fortsatt god tillväxt för RecondOil. Dessutom frigörs medel för oss själva till nya investeringar i fler lovande startups.

RecondOils omsättning 2017 uppgick till 10 miljoner kronor. Förvärvet kommer att stärka SKF-koncernens erbjudanden inom smörjtjänster och Rotating Equipment Performance.

- Förvärvet är i enlighet med vår ambition att utveckla och erbjuda lösningar som hjälper kunderna att minska miljöpåverkan från deras egna verksamheter, säger Alrik Danielson, vd och koncernchef på SKF, i ett pressmeddelande från bolaget. Genom att sammanföra RecondOils teknologi med SKF:s bredd och industriella kompetens kommer vi att kunna industrialisera detta erbjudande.


För ytterligare information kontakta
Kristofer Öhman, investment manager Almi Invest, tel 070-384 40 26, mail kristofer.ohman@almiinvest.se
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.