Alna Sverige AB

Alna informerar föräldrar via arbetsplatsen

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2003 15:23 CEST

Många på våra arbetsplatser är föräldrar. Relationen med sina barn bär man med sig till arbetet. Barn och tonåringar är idag extremt exponerade för alkohol och droger, och attityden till droger har förändrats. Bland annat har
• alkoholkonsumtionen bland flickor i ÅK9 ökat från 2,5 liter 1989 till 4,7 liter 2000 (100% alkohol).
• andelen ungdomar som använt narkotika tredubblats senaste tio åren. År 2001
uppgav t ex 18% av de 18-åringar som mönstrar inför militärtjänsten att de någon
gång prövat narkotika.
• narkotikautbudet ökat mer än någonsin. År 2001 gjorde polis och tull sammanlagt ca 19.000 narkotikabeslag, vilket är en fördubbling jämfört med 1990.
• antalet narkotikarelaterade dödsfall fördubblats under 1990-talet. Enligt uppgifter från Socialstyrelsen noterades en särskilt stor uppgång år 2000.
Det är anledningen till att Alna nu också satsar på föräldrainformation. Vi har tagit fram ett speciellt föräldramaterial "Våga vara vuxen" och utvecklat speciella "föräldrasidor" på webben, som båda lanseras under december.
Föräldrasidorna vänder sig inte bara till tonårsföräldrar. Redan när barnen är i 8-9 årsåldern är det viktigt att börja fundera på hur man som förälder egentligen förhåller sig till alkohol och droger. Dels kanske barnen redan då börjar fråga och undra kring alkohol eller droger och vad de ser omkring sig. Dels är det då vi, som föräldrar, kan förebygga om vi vill få mindre problem när barnen blir tonåringar.
Alla anställda kan gå in och ta del av informationen, diskutera i forumet som finns på medlemssidorna eller kontakta Alna för att få råd eller information.
I forumet på Alnas medlemssidor diskuterar vi föräldrafrågor just nu. Där kan du skriva dina frågor eller synpunkter och få svar från Alna eller från andra.
Föräldrasidorna nås på www.alna.se/foraldrar och skriften kan skrivas ut eller beställas från webben eller beställas på tel 08-754 00 10. alna.se besöks av tusentals personer varje månad.