Alpcot Agro

Alpcot Agro har erhållit accepter motsvarande 95,2% av rösterna och kapitalet i BBAH Sweden AB

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 11:52 CET

Alpcot Agro AB (publ) har efter utgången av den andra förlängningen av anmälningsperioden erhållit accepter från aktieägare motsvarande ett innehav om cirka 95,2% av rösterna och kapitalet i BBAH Sweden AB (publ) (”BBAH”). Anmälningsperioden förlängs till och med den 26 februari 2010.
Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Alpcot Agro offentliggjorde den 24 november 2009 ett erbjudande till aktieägarna i BBAH att förvärva samtliga utestående aktier i BBAH mot betalning i aktier i Alpcot Agro (0,142 ny aktie i Alpcot Agro för varje aktie i BBAH) (”Erbjudandet”).

Den 2 februari 2010 offentliggjorde Alpcot Agro att anmälningsperioden förlängdes ytterligare till och med den 12 februari 2010. Erbjudandet har under den andra förlängningen av anmälningsperioden accepterats av aktieägare representerande 154 655 aktier i BBAH, vilket medför att antalet aktier i BBAH för vilka Erbjudandet har accepteras uppgår till 4 394 780 aktier, motsvarande cirka 95,2 procent av rösterna och kapitalet i BBAH. Följaktligen kommer 21 961 ytterligare nya aktier i Alpcot Agro att emitteras och distribueras som betalning till de aktieägare i BBAH som har accepterat Erbjudandet under den andra förlängda anmälningsperioden.

Aktieägare i BBAH som har accepterat Erbjudandet under den andra förlängningen av anmälningsperioden beräknas erhålla aktier i Alpcot Agro omkring den 26 februari 2010. Med undantag för de aktier som lämnats in i Erbjudandet äger eller kontrollerar inte Alpcot Agro några aktier i BBAH.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte accepterat Erbjudandet att deltaga i detsamma, har Alpcot Agro beslutat att ytterligare förlänga anmälningsperioden till och med den 26 februari 2010.

Stockholm den 16 februari 2010
Alpcot Agro AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Alpcot Agro Investor Relations +46 (0) 8 568 495 00
Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom att förvärva och bruka jordbruksmark i Ryssland och andra OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.com.