Alpcot Agro

Alpcot Agro mot First North

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 10:16 CEST

Alpcot Agro AB:s ("Alpcot Agro") styrelse har beslutat att förbereda bolaget för och ansöka om en listning av bolagets aktier vid Nasdaq OMX First North. Listningen är planerad att äga rum under hösten 2009.

Alpcot Agro har anlitat Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare för listningen vid Nasdaq OMX First North.

Ytterligare information om ovanstående processer kommer att lämnas i samband med halvårsrapporten för Alpcot Agro som planeras offentliggöras den 31 augusti 2009.

Stockholm 16 juli 2009
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Björn Lindström, Verkställande direktör +44 (0) 79798 55556

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom att förvärva och bruka jordbruksmark i Ryssland och andra OSS-stater. www.alpcotagro.com