Alpcot Agro

Alpcot Agro reviderar målet för mark under kontroll vid utgången av 2008

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 10:00 CEST

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Sydafrika eller Japan.

Alpcot Agros styrelse har beslutat att revidera målet för mark under kontroll vid utgången av 2008 från 200 000 hektar till 150 000 hektar. Målet för direkt eller indirekt ägd mark revideras från 100 000 hektar till 90 000 hektar.

Alpcot Agro har expanderat mycket snabbt sedan i början av 2007 och bolaget har uppnått eftersträvade skalfördelar. Bakgrunden till styrelsens beslut att revidera tillväxtmålen är att reducera framtida kapitalbehov och fokusera på utvecklingen av den befintliga verksamheten och lönsamhet. Med beaktande av rådande värderingsnivåer på kapitalmarknaden menar styrelsen att finansiering av ytterligare expansion genom nyemissioner för närvarande inte är det mest fördelaktiga sättet att utveckla bolagets verksamhet på.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Ollén, styrelsens ordförande. Tel: +46 70 354 24 07
Björn Lindström, vd. Tel: +44 79798 55556

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom att förvärva och bruka jordbruksmark i Ryssland och i andra OSS-stater. Bolaget har för närvarande kontroll över 135 000 hektar, varav cirka 84 000 hektar är i direkt eller indirekt ägo. www.alpcotagro.com