AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

AlphaHelix: Bokslutskommuniké januari - december2009

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 10:11 CET

(Aktietorget: ALPH)

* Nettoomsättning 273 KSEK (18)
* Resultat efter skatt uppgick till -3 835 KSEK (-18 860)
* Resultat per aktie uppgick till -0,46 SEK (-2,25)
* Likvida medel uppgick till 1 807 KSEK (7 410)
* Soliditet 95% (97%)
* Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2009
* Order på AmpXpress om 420 KSEK från sex distributörer och två slutkunder

Händelser efter periodens utgång
* Garanterad företrädesemission om 9 653 KSEK
* AlphaHelix Inc. registrerat för den amerikanska marknaden
* Ytterligare order nästan dubblerar orderstocken till 834 KSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.