Affärsstrategerna AB

AlphaHelix har godkänts för notering av Aktietorgets styrelse

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 08:58 CEST

Bioteknikföretaget AlphaHelix i Uppsala, delägt av Affärsstrategerna, planerar en notering på AktieTorget och har godkänts av Aktietorgets styrelse. I samband med noteringen planerar AlphaHelix att genomföra en nyemission som vid full teckning uppgår till 35 Mkr före emissionskostnader.

Nyemission genomförs i syfte att förstärka bolaget finansiellt inför förserietillverkning och marknadslansering av instrumenten för DNA-analys. Det ena instrumentet vänder sig till marknaden för diagnostik av bland annat fågelinfluensa och det andra till marknaden för storskalig genomforskning.

Nyemissionen och noteringen är villkorad av att Finansinspektionen godkänner prospektet och att minst 24,5 Mkr tecknas i emissionen. Nyemissionen motsvarar en utspädning om cirka 47% vid full teckning och en bolagsvärdering om cirka 40 Mkr före emissionen. Teckning beräknas ske i maj/juni med första handelsdag i början av juli. Affärsstrategerna förbinder sig att teckna aktier för 10 Mkr.

Styrelsen i AlphaHelix har kompletterats med Civ. ing. Thomas Bernsten och Med. Dr. Fredrik Buch. Thomas Bernsten som har lång erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring inom Life Science. Thomas har tidigare varit Director Mass Spectrometry för Waters Europe och VD för Applied Biosystems i Norden. Fredrik Buch har 9 års erfarenhet av investeringar inom Life Science. Han var tidigare partner i Brilleon Capital (Schweiz), partner i HealthCap, och fondförvaltare för SEBs läkemedelsfonder.

AlphaHelix har bildat ett vetenskapligt råd. I rådet ingår Marie Allen, docent i medicinsk genetik och expert på rättsgenetik vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala, professor Erling Norrby, tidigare professor i virologi vid Karolinska institutet och tidigare ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien, samt professor Sven-Olof Enfors, prefekt vid institutionen för bioprocessteknik på KTH.

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) är avstämningsbolag hos VPC och har idag drygt 50 aktieägare. Huvudaktieägare i AlphaHelix är Affärsstrategerna AB (46%), Mats Malmqvist (privat och via bolag), Stig Malmqvist (privat och via bolag) samt Nicke Svanvik. Huvudaktieägarna kommer att kvarstå som aktieägare efter noteringen och kommer efter nyemissionen, vid full teckning, att kontrollera cirka 62% av röster och kapital i bolaget. Befintliga aktieägare i AlphaHelix och befintliga aktieägare i Affärsstrategerna AB har företräde vid överteckning.

För mer information kontakta:
Claes-Göran Fridh, VD Affärsstrategerna, telefon 0708-66 24 03
Mats Malmqvist, VD AlphaHelix Molecular Diagnostics, telefon 0707-70 80 09

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar instrument för snabba DNA-analyser. Bolagets patenterade teknologi möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Med den senast framtagna metoden kan forskare och sjukvårdspersonal såväl identifiera arvsmassa hos exempelvis HIV-viruset, som spåra smittkällan över Internet. www.alphahelix.com


Affärsstrategerna AB, som är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capital-bolag som investerar kunskap och kapital i bolag med stora utvecklingsmöjligheter. Varje bolag ska ha stor tillväxtpotential och goda förutsättningar att bli ledande nischföretag. Ett prioriterat teknikområde är Life Science. Därutöver förvärvar Affärsstrategerna lönsamma och mogna företag i stabila branscher. Risken reduceras genom aktivt ägande och diversifiering. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: A3TL, AlphaHelix M.D., Innate Pharmaceuticals, Naty, Photometric, Samba Sensors och Webupdate.