ALSTOM Sweden AB

ALSTOM är en gasell bland elefanterna

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 08:50 CET

ALSTOM Sverige är i stark tillväxt. Under de senaste åren har svenska ALSTOM nästan fördubblat sin omsättning. Samtidigt har bolaget anställt 100 personer de senaste 12 månaderna. Behovet att rekrytera ytterligare medarbetare är stort.

Det gör ALSTOM till ett av Sveriges snabbaste växande företag. En sådan snabb tillväxt är mycket ovanligt för ett industriföretag.

- Vi är en gasell bland elefanterna, kommenterar Bengt Assarsson, ALSTOM:s VD i Sverige. Vi har satt igång ett rekryteringsprogram för att rusta oss inför framtiden. Vi har nu behov av ytterligare 50 medarbetare.

Idag har ALSTOM i Sverige strax under 1000 medarbetare, en stark orderingång för rökgasrening och stora pågående leveranser till kraftindustrin. Dessutom är transportsektorn under uppbyggnad i Sverige med en lokal organisation för de pågående leveranserna till SJ och SL samt försäljning och utveckling.

- Vi ser att tillväxten fortsätter att vara stark, särskilt för rökgasreningssystem. Därför försäkrar vi oss redan nu om att ha rätt kompetens i framtida uppdrag. Det är också ett sätt att överbrygga den generationsväxling som vi vet kommer inom några år.

Marknadsutsikterna är goda också på övriga områden för ALSTOM i Sverige. Behoven inom elgenerering ökar. Situationen idag kan nästan betecknas som elbrist. På transportsidan är ALSTOM väl rustat för nya resebehov med möjligheter till telefon och datorkommunikation ombord. Våra produkter är klimatanpassade och möter de krav som ställs av nordiska kunder; spårvagnar, pendeltåg och regionaltåg, snabbtåg samt höghastighetståg. ALSTOM deltar bland annat i upphandlingen av nya tåg i Skåne.

- 2006 utgör en milstolpe för ALSTOM i Sverige, summerar Bengt Assarsson. Vi har en tillväxt av sällan skådat slag, vi rekryterar stort, vi befäster vår transportverksamhet och vi flyttar vårt huvudkontor till Norrköping - en flytt som knyter samman våra fyra huvudorter.

- Vi hoppas att Ostlänken kommer och det snart. ALSTOM har redan bidragit till att göra det möjlighet. Vi justerade utbyggnaden av det nya kontoret i Norrköping för att lämna utrymme för spåret! Vi tvekar heller inte att delta i det faktiska bygget. Vi har erfarenheterna, bl a från ARLANDA-banan, som är Sveriges hittills enda PPP-projekt.

Den 16 november genomför ALSTOM Sverige sin årliga kunddag ALSTOM Dagen på Foresta konferensanläggning på Lidingö utanför Stockholm. Temat för dagen är "Konkurrenskraft på globala marknader". 130 personer med anknytning till ALSTOM:s verksamhet i Sverige deltar: kunder, samarbetspartners, beslutsfattare och medarbetare.


Presskontakt: Ann-Kari Edenius
ann-kari.edenius@transport.alstom.com
Telefon: +46 8 723 65 88
Mobil: +46 70 992 49 20


ALSTOM är en världsledande leverantör av infrastruktur för energi och transport, som kännetecknas av stark innovationskraft och miljövänlig teknologi. ALSTOM levererar omfattande projekt, produkter och service för kraftverk runt om i världen, oberoende av kraftkälla. ALSTOM levererar världens snabbaste tåg och ett av världens mest utnyttjade tunnelbanesystem, helt automatiserat.
ALSTOM har 60.000 anställda i 62 länder.


I Sverige har vi anor sedan 1890-talet. Några svenska referenser är uppgraderingen av Oskarshamn 3 och det nya pendeltåget till SL i Stockholm. I Sverige arbetar 970 personer med alla typer av elproduktionsanläggningar, rökgasrening, leveranser av tåg och underhåll av SJ's dubbeldäckare. Huvudorter för ALSTOM är Norrköping, Stockholm, Västerås och Växjö.