Svenska kyrkan Sollentuna

Altare av spillvirke i ny miljökyrka

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 14:34 CET


Med bland annat grönt sedumtak, fjärrvärme, altare och orgelskåp av spillvirke blir Turebergskyrkan, Svenska kyrkan Sollentuna, en ny miljökyrka. Genom klimatbygget vill församlingen visa på vikten av en grön livsstil.

Livsstilen handlar om att värna om jordens tillgångar.
– Världens resurser är inte oändliga och vi måste hushålla med de gåvor vi fått av Gud. I vidare bemärkelse är det också ett utropstecken att även de människor som vi ser ner på och föraktar är värdefulla i Guds ögon, säger kyrkoherde Anders Roos.
För att uppmärksamma inställningen till miljön har kyrkan valt att låta sista finputsningen av altarbygget ske inför publik
under invigningshelgen. Då står redan orgelskåp, ljusbärare och talarstol färdiga – alla gjorda i spillvirke. Designen står företaget Godspeed för. Finn Ahlgren, berättar att de hittar största delen av sitt material på byggarbetsplatser.
– Grundtanken är att materialet ska vara gratis eller billigt. Vi tar något fult och gör något fint av det, säger Finn Ahlberg.
Från idé till utförande tar arbetet med kyrkointeriörerna några timmar och duon jobbar helt utan skisser. När det gäller ambon, det vill säga talarstolen, tänker sig Finn Ahlgren att den ska påminna om utsträckta händer.


Pressen är välkommen under altarbygget 4 december 13.15-14.00.
Det är också möjligt att göra reportage i Finn Ahlgrens studio i Bromma eller på plats i Turebergskyrkan när han bygger de andra interiörerna:
Orgelskåpet byggs 23–24 november
Altare och ambo (talarstol) 29 november och─4 december
För mer information:
Göran Hansson, samordnare:
goran.hansson@svenskakyrkansollentuna.com, 070-913 85 26.
Lena Bernell, distriktschef Turebergskyrkan:
lena.bernell@svenskakyrkansollentuna.com, 070-731 98 82.
Iréne Bond, informationschef:
irene.bond@svenskakyrkansollentuna.com, 08-505 513 35, 070 296 17 15.
Vid reportage med Finn Ahlgren:
godspeeders@gmail.com, 070-582 34 92.

Svenska kyrkan Sollentuna är en del av Svenska kyrkan och Stockholms stift. Tillsammans med alla kristna har vi uppgiften att göra Gud tydlig i världen.

Detta sker genom att vi:

- lyssnar lyhört till Gud och människor

- kämpar kärleksfullt för det goda

- talar tydligt om Jesus Kristus som alla människors befriare och Herre

- skapar mötesplatser för kristen växt och mognad.