AQSystem

Alternativ till mätmast från AQSystem får godkänt av ECN

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 14:07 CEST

Holländska testinstitutet ECN presenterar i en ny rapport att svenska AQSystems SODAR AQ500 ger mätresultat motsvarande de hos traditionella mätmaster. Det är ett stort steg mot att AQ500 inom en snar framtid kommer att bli godkänd branschstandard som enskildmätmetod av vindförhållanden. Något som i slutändan kommer att innebära effektivarehantering och minskade kostnader vid projektering av nya vindkraftverk.

Svenska AQSystem är en världsledande tillverkare av SODAR (Sonic Detection And Ranging) som mäter vindförhållanden med hjälp av ljudvågor. Deras system AQ500 är en portabel och självförsörjande lösning som med hög tillgänglighet gör det enkelt att mäta vindförhållanden på upp till 200 meters höjd med 5 meters intervaller oavsett terräng.

– Dagens vindkraftverk blir allt högre och placeras i allt mer svåråtkomliga miljöer. Det medför atttraditionella mätmaster oftast blir en otillräcklig och kostsam mätmetod jämfört med vår SODAR AQ500, säger AQSystems VD Pelle Hurtig.

Eftersom SODAR ganska nyligen utvecklats som mätmetod för vindenergibranschen har tekniken hittills endast kunnat användas i kombination med traditionella mätmaster. Men i och med att ECN:s rapport visar på en hög korrelation mellan mätmetoderna tror Pelle Hurtig att AQ500 successivtkommer att ersätta traditionell vindmätning med mast.

I en sammanfattning av sin rapport beskriver ECN:s chef för utvärderingar av mätmetoder, H.E. Oostrum, deras erfarenheter av AQ500 på följande sätt:

”I den analys som vi genomförde, visar AQ500 jämförbara resultat i förhållande till traditionellamätmetoder. Vår slutsats är att AQ500 kan anses vara ett godkänt enskilt system för bedömning av vindförhållanden, speciellt med tanke på branschens tendenser att bygga allt högre vindkraftverk”.

AQ500 används redan idag som mätmetod av ledande energiföretag som Vattenfall, EON och turbintillverkare som Nordex. ECN:s fullständiga rapport och mätresultat går att få på begäran från AQSystem.

Svenska AQSystem tillverkar fjärranalysinstrument. Företagets SODAR-system AQ500 är en världsledande lösning för mastfri mätning av vindförhållanden i samband med projektering av vindkraftverk. Huvudkontoret och tillverkningen ligger i Tyresö utanför Stockholm.
www.aqs.se