Vägverket

Alternativen ”Diagonal Ulvsunda” och ”Förbifart Stockholm” utreds vidare

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2003 12:32 CEST

Vägverket Region Stockholms projektledning har i projektet Effektivare Nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet tagit ställning till att gå vidare med alternativen Diagonal Ulvsunda och Förbifart Stockholm.

Baserat på konsultens förslag och inkomna synpunkter från samråd kommer den fortsatta utredningen att koncentreras kring Diagonal Ulvsunda samt enligt tidigare ställningstagande Förbifart Stockholm. Konsultens förslag framgår av bifogade PM daterad 2003-07-03.

Mer information:

Vill du veta mer - kontakta projektledare Johan Söderman, Vägverket Region Stockholm, telefon 08-757 67 80 eller mobil 070-632 85 26.
Mer information om projektet finns också på vår webbplats: www.vv.se/nordsydlig
Läs PM daterad 2003-07-03 (konsultens förslag).