Altero AB

Altero AB genomför riktad nyemission

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 16:06 CET

Altero AB genomför riktad nyemission om 3 850 000 SEK till en kurs om 1:00 SEK per aktie, motsvarande 3 850 000 nya B-aktier. Av dessa emitteras 2 675 000 aktier under bolagsstämmans bemyndigande och 1 175 000 under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Efter emissionen har Altero AB totalt 24 511 122 aktier.

För att stärka bolagets finansiella ställning och skapa förutsättningar för den fortsatta kommersialiseringen av bolagets produkter har styrelsen beslutat att genomföra riktad emission, dels i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2010, och dels under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Bolaget avser att kalla till en extra bolagsstämma innan årsskiftet.

"Vi har starka produkter och tjänster i områden med stark tillväxt och stor potential. Genom emissionen förstärks vår finansiella ställning och det ger oss möjligheten att fortsätta vår offensiva satsning på ökad försäljning" Säger Hans Ekman VD för Altero AB

Emissionerna riktas till nedanstående:

Under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, (insynsperson):
Zinovation AB (Hans Ekman - VD)
Laitis Handels AB (Mats Nilstoft - Styrelseledamot)
Thomas Stenberg (Styrelseordförande)
Fredrik Strand (Styrelseledamot)
Jonas Källmén (CFO)
Martin Jervill (VD Dotterbolag)

Under bemyndigande:
Till en av styrelsen utvald, begränsad krets investerare. Varav de största:
Banque Invik S.A. Luxembourg - för kunders räkning
Nordea Bank S.A. Luxembourg - för kunders räkning
Dexia Banque International, Luxembourg - för kunders räkning
IKANO-sfären
Backahill Utveckling AB
Ateneum Trading AB


För ytterligare information kontakta VD, Hans Ekman, telefon 040-689 33 50