Kristdemokraterna, KD

Althin: Dags för ny sexualbrottslag!

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 17:01 CEST

- Nu är det läge att vi får en ny sexualbrottslag, en lag som på allvar skyddar kvinnors och mäns integritet. Lagen skulle för länge sedan ha legat på riksdagens bord men regeringen har ännu inte presterat den. Nu står det också klart att regeringens förslag till ny sexualbrottslag kommer att dröja en bra bit in på nästa riksdagsår. Det är för dåligt.

Det sa Peter Althin, kristdemokratisk ledamot av riksdagens justitieutskott, med anledning av Högsta domstolen på tisdagen fastställde hovrättens dom i det så kallade Tumbamålet och frikände de åtalade männen.

- Fallet har orsakat en proteststorm bland allmänheten. Allmänhetens förtroende för rättsväsendet är avgörande för en rättsstats upprätthållande. Om allmänheten om och om igen känner att gärningsmän inte får proportionerliga straff, alternativt inte straffas alls, och att brottsoffer inte får upprättelse förlorar rättsväsendet allmänhetens förtroende. Vad gäller just sexualbrott har röster höjts om att de straff som utdöms är för korta och att det är för svårt för domstolarna att döma gärningsmännen till ansvar.

- Straffen och rekvisiten för sexualbrott måste ses över. Det är allvarligt då lagstiftningen inte är tillräckligt tydlig i förhållande till hur allvarliga dessa brott är. Idag utnyttjas dessutom endast den nedre delen av straffskalan av domstolarna. Detta ger en olycklig bild av allvaret i gärningen, sa Althin.

För mer information:

Peter Althin
Mobil. 070-630 05 56
E-post: peter.althin@riksdagen.se


Niclas Thorselius
Telefon. 08-786 56 80
Mobil. 070-595 81 51
E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se