Altran Scandinavia

Altran förvärvar BENTELER Engineering

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 10:28 CEST

Benteler Logo

  • Altran investerar för tillväxt i Tyskland med ett strategiskt förvärv som ytterligare ett led i koncernens omställning.
  • Med förvärvet ökar koncernen avsevärt sin marknadsandel av den tyska fordonsindustrin.
  • Företaget utgör ett mycket viktigt komplement till Altran, både vad gäller kunder och tjänster.

Altran meddelade i dag att de har förvärvat BENTELER Engineering, ett tyskt företag som specialiserat sig på konstruktion och produktutveckling inom fordonsindustrin och som har en mycket attraktiv kundbas bestående av marknadsledande OEM- och Tier-1-leverantörer som exempelvis BMW, Volkswagen, Volvo, Ford, Porsche och Daimler.

BENTELER Engineering har sitt huvudkontor i München och 700 anställda. Företaget har sin huvusakliga verksamhet i Tyskland, men är även verksamt i Nederländerna och Sverige.

Verksamheten i Sverige passar perfekt i strategin att förstärka Altran Scandinavias innovationskapacitet för kunder inom fordonsindustrin och övrig industri.

BENTELER Engineering har en stark, regionalt organiserad ledningsgrupp med bred erfarenhet. I samband med Altrans pågående omorganisation i Tyskland kommer tillskottet av BENTELER Engineering att förstärka Altrans lokala verksamhet och supportfunktioner.

BENTELER Engineering kompletterar dessutom Altran Germany med oumbärlig expertis och know-how. Företaget bidrar till hela produktutvecklingsprocessen med bland annat projektstyrning, kvalitetsstyrning och produktdatahantering och förser Altran med konstruktionskapacitet och egna faciliteter för prototypframtagning inom bland annat el och elektronik, elinstallationer, kaross och chassi. Omvänt kommer Altran att öka BENTELER Engineerings kapacitet och bidra med kritisk storlek för större projekt.

Dominique Cerutti, ordförande och CEO för Altrankoncernen kommenterade förvärvet: ”Jag är mycket glad över att kunna presentera detta förvärv som ligger helt i linje med vår strategiska plan Altran 2020. Ignition. Tyskland är en mycket viktig marknad för Altran och detta förvärv markerar starten på investeringsfasen i vår omställningsplan. BENTLER Engineering kommer att hjälpa oss att strukturera och utveckla våra lokala verksamheter ytterligare. Förvärvet är en viktig strategisk och operationell accelerator för oss på den konkurrensutsatta tyska fordonsmarknaden och gör det möjligt för oss att fortsätta serva våra existerande kunder och inleda samarbeten med nya.”

Boris Gleißner, Co-CEO och CFO för BENTELER International AG, sade: ”Med denna avyttring får vi möjlighet att fokusera på vår strategiska kärnverksamhet inom områdena fordon, stålrör och distribution. Samtidigt kommer vi att fortsätta investera i innovativa produkter och lösningar för att förbli den partner våra kunder i hela världen föredrar. Under de kommande månaderna kommer BENTELER och Altran att arbeta tillsammans för att säkerställa en smidig övergång då kundfokus och service håller samma höga nivå som vi alltid har stått för. BENTELER har för avsikt att fortsätta köpa in tjänster från f.d. BENTELER Engineering Services i Nederländerna, Tyskland och Sverige.

Förvärvet av BENTELER Engineering ökar Altrans intäkter från fordonsindustrin och därmed koncernens marknadsposition i denna strategiska bransch som är koncernens största. Med mer än 15 års erfarenhet av fordonsindustrin och kontor placerade nära de viktigaste kunderna kompletterar BENTELER Engineering Altrans kundportfölj och utökar Altrans tjänster för gemensamma kunder som BMW och Volkswagen.

BENTELER Engineering innehas för närvarande av BENTELER-koncernen. Förvärvet är villkorat av godkännanden av berörda myndigheter och övriga sedvanliga villkor.

Juridisk och finansiell information:

Rådgivare för Altran:

- Juridisk: Dentons

- Finansiell, skattemässig och juridisk due diligence: Deloitte

Rådgivare för BENTELER:

- M&A : Lincoln International

- Financial : KPMG

Om Altran

Som världsledande inom ingenjörs- och FoU-tjänster erbjuder Altran sina kunder ett nytt sätt att skapa innovation genom att utveckla morgondagens produkter och tjänster. Altran arbetar tillsammans med sina kunder under hela projektets värdekedja, från idé till genomförande och produktion. I mer än trettio år har koncernen erbjudit sin expertis till nyckelaktörer inom sektorerna för bland annat rymdteknik, fordon, försvar, energi, finans, biologi/medicin, järnväg och telekom. År 2015 genererade Altrankoncernen intäkter på 1 945 miljarder euro. Altran har en personalstyrka på nästan 27 000 anställda och finns i mer än 20 länder.

www.altran.com

Läs alla våra nyheter under Altrans koncernnyheter

Om BENTELER

Med ca 30 000 anställda och verksamhet på 161 platser i 40 länder står BENTELER-koncernen för högsta kvalitet på material, produktion och teknik inom områdena fordon, stålrör och distribution. De tre affärsdivisionerna BENTELER Automotive, BENTELER Steel/Tube och BENTELER Distribution ingår i holdingbolaget BENTELER International AG. Fortsatta framsteg med hjälp av nya material, tekniker och produkter och långsiktig, lönsam tillväxt är hörnstenarna i den 140-åriga framgångshistorien bakom den familjeägda BENTELER-koncernen som i dag drivs av fjärde generationen. För ytterligare information: www.benteler.com

Kontaktpersoner:

Altrankoncernen

Albin Jacquemont

Executive Vice-President och CFO

Tfn: +33 (0)1 46 41 71 89

comfi@altran.com

Marine Boulot

Group Vice-President Communications

Tfn: +33 (0)1 46 41 71 73

marine.boulot@altran.com

Press

Shan

Candice Baudet Depierre, directeur conseil

Tfn: +33 (0)1 44 50 51 71

candice.baudetdepierre@shan.fr

Anne Vernois, directeur associé

Tfn: +33 (0)1 44 50 51 75

anne.vernois@shan.fr

Följ oss på Twitter:

@Altran #Altran2020

Som världsledande inom innovation och högteknologiska konsulttjänster, erbjuder Altran sina kunder ett nytt sätt att utföra innovation. Koncernen utvecklar morgondagens produkter och tjänster tillsammans med eller åt sina kunder. Altran arbetar tillsammans med sina kunder på varje länk i projektets värdekedja, från idé till industrialisering. Koncernen har erbjudit sin expertis i över trettio år till nyckelaktörer inom sektorerna för rymdteknik, fordon, försvar, energi, finans, biologi/medicin, järnväg och telekom, bland andra.

År 2015 genererade Altran-koncernen intäkter på 1,945 miljarder euro. Med en personalstyrka på nästan 27 000 anställda finns Altran i mer än 23 länder.

I Skandinavien är Altran representerat i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo, Karlstad, Linköping och Borlänge med cirka 500 medarbetare.