Altran Scandinavia

Altran i uppdrag för Trafikverket

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2014 09:28 CET

Altran ska tillhandahålla resurser till projekt och förvaltningsuppdrag, där trafikverket initialt leder och fördelar arbetet. Avtalet löper över fyra år med option på ytterligare två plus ett år, och uppgår till ett värde av 1,3 miljarder kronor.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket har 6 500 medarbetare och huvudkontoret är placerat i Borlänge. Altran kommer att leverera tjänster på plats från sitt Borlängekontor.

- Vi gläds mycket åt att vara del i den strategiska leveransen framöver. Det innebär fortsatt stor tillgång till utmanande uppdrag inom våra kärnområden och ger spännande förutsättningar för tillväxt i linje med våra fastslagna strategier,  säger Peter Hellström, regionchef på Altran i Borlänge

I uppdraget för Trafikverket samarbetar CGI med ytterligare två leverantörer.

Som världsledande inom innovation och högteknologisk R&D utvecklar Altran tillsammans med sina kunder framtidens lösningar, system och produkter. Under mer än 30 år har Altran tillhandahållit tjänster till framstående aktörer inom sektorer som rymd, fordon, energi, järnväg, finans, hälsovård och telekom. Internationellt har Altran 20 000 medarbetare världen över. I Skandinavien är Altran representerat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Karlstad och Oslo med drygt 400 medarbetare.