Kaper

Alustep utmanar byggbranschen – Köp mer och hyr mindre!

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 16:34 CET

Alusteps kunder tjänar stora pengar på att göra rätt avvägning mellan att köpa och att hyra. Nu utmanar Alustep alla byggare att göra detsamma. Vi utmanar byggbranschen – Köp mer och hyr mindre!

Vi förstår att platsansvarige många gånger fått direktiv att hyra samtliga maskiner från föreskrivet uthyrningsföretag, trots att detta strider mot sunt förnuft då samtliga inblandade vet att det är mycket kostsamt att hyra i längden.

Vi vet från våra kontakter med kunder att planeringshorisonten många gånger är mycket kort även för större projekt. Ofta kan det definitiva beslutet att starta ett större bygge fattas bara någon vecka innan det är dags för första spadtaget. Med så kort framförhållning är det svårt att fatta ekonomiskt rationella beslut rörande byggutrustning och maskinförsörjning. Alustep har därför för ett flertal kunder visat hur de enkelt kan spara stora summor.

Kostnaden kan många gånger halveras. Vid t.ex. en nybyggnation av ett större flerfamiljshus/kontorslokal, med ett ordervärde på 100 MSEK och en byggtid på 18 månader vet Alustep att det i princip alltid är samma utrustning som behövs. Många gånger kan kostnaden halveras bara under en 18-månaders period. Om byggföretaget dessutom har ett liknande projekt som tar vid efter det första projektets slut, kan kostnaden sänkas ytterligare! 

Hur sänker Alustep sina kunders kostnader?

Alustep får utrustningsbehovet för ett framtida byggprojekt av kunden och kan sedan:

  • Hjälpa kunden att avgöra vilken utrustning som ska köpas respektive hyras
  • Underbygga rekommendationen med kalkyler
  • Leverera maskinerna direkt till kundens byggarbetsplats
  • Ordna finansiering
  • Hjälpa kunden att avyttra maskinerna då dessa inte behövs längre

Är Du intresserad av att öka lönsamheten på dina uppdrag? Kontakta oss så berättar vi mer, helt utan kostnad!

Kontaktperson vid frågor: Björn Sjeldrup, VD på Alustep eller mina medarbetare, via vår växel 08-739 00 40 eller via mail info@alustep.se så ringer vi upp!