Ungdomsstyrelsen

Alvesta undersöker ungas livsvillkor

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 12:47 CEST

Från och med idag kommer Alvesta att starta sin undersökning om hur ungas livsvillkor ser ut lokalt. Det blir frågor om fritid, skola, inflytande, trygghet, hälsa och arbete.
Alla som går i årskurs 7−9 i Alvesta kommer att få delta och ge sina synpunkter. Undersökningen sker med enkätverktyget Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, som är utvecklad av den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen.

− Enkäten ger bra underlag inför beslut som berör ungdomar. Syftet med Lupp är att kommunerna ska kunna basera sin ungdomspolitik på kunskap. Ungdomar känner till sin verklighet bättre än alla andra så det är också ett bra sätt att öka inflytandet, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Exempelvis kan Lupp vara ett verktyg för att belysa sambanden mellan betyg i skolan och hälsa, synen på arbete och om unga vill bo kvar eller vill flytta. Resultatet kommer att sammanställas i en lokal rapport som väntas vara klar under våren 2011. Det är avgiftsfritt för kommuner att använda sig av enkäten Lupp.

För kontakt med Alvesta ring Rose-Marie Larsson, chef för Musik och fritid, 0472-152 52.

För mer information om Ungdomsstyrelsen kontakta pressekreterare Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.