Karolinska Institutet, KI

Alzheimer 100 år uppmärksammas

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 11:03 CET

I samband med 100-årsdagen av att läkaren Alois Alzheimer beskrev det första patientfallet med sjukdomen som kom att få hans namn erhåller professor Agneta Nordberg vid Karolinska Institutet det internationella Alois Alzheimer-priset.

Alois Alzheimers Committee med säte i München, Tyskland delar årligen ut Alois Alzheimers Award. Förutom den akademiska äran ger priset 20 000 USD. Agneta Nordberg är den första kvinnan att motta priset.

Den brittiska neurologtidskriften Brain uppmärksammar Alzheimer 100 år i sitt novembernummer som fokuserar på Alzheimers sjukdom. Professor Agneta Nordberg bidrar i numret med resultaten av en aktuell studie.

Professor Agneta Nordberg bedriver intensiv forskning om orsaker och behandlingsmöjligheter vid Alzheimers sjukdom.

- För ett par år sedan kunde vi i samarbete med amerikanska forskare utföra de första PET-studierna med en ny substans, PIB, som binder sig till amyloid i hjärnan, berättar Agneta Nordberg. Vi visade då för första gången förekomsten av amyloid i hjärnan hos levande patienter.

Samma patienter har nu följts upp 2 år senare med en förnyad PET-undersökning. Resultaten, som publiceras i Brain, visar att amyloidhalten är stabil trots att patienterna uppvisar en nedgång i ämnesomsättning av glukos och även minnesfunktion.

- Vi tyder dessa observationer som att inlagringen av amyloid sannolikt startar mycket tidigt, kanske innan minnesproblem uppstår, säger Agneta Nordberg. Detta innebär att vi måste upptäcka Alzheimers sjukdom mycket tidigt i sjukdomsprocessen för att framgångsrik och effektiv behandling, riktad mot amyloidproduktionen, ska kunna sättas in.


Publikation i Brain:

Two-year follow-up of amyloid deposition in patients with Alzheimer’s disease

Engler H, Forsberg A, Almkvist O, Blomquist G, Larsson E, Savitcheva I, Wall A, Ringhem A, Långström B, Nordberg A.

Brain (2006) 129: 2856-2866

Scientific Commentary i samma nummer sid 2805-2807

För mer information, kontakta:

Professor Agneta Nordberg, Karolinska Institutet, tel 08-585 854 67, agneta.k.nordberg@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd, tel 08-524 838 95, katarina.sternudd@ki.se