Byggherrarna

AMA-konvent: Hur kan en svensk klassiker i modern tappning höja effektivitet och kvalitet i byggprocessen?

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 10:52 CET

När egenkontrollen alltmer tar över kan AMA vara byggherrens verktyg för att säkerställa professionellt utförande och kvalitet i slutprodukten Därför arrangerar vi ett konvent om hur en svensk klassiker i modern tappning kan bidra till kloka lösningar – med erfarenheter från Mall of Scandinavia och Norra Länken.

Säger Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna om varför föreningen i samarbete med Svensk Byggtjänst bjuder in till AMA-konvent i Stockholm den 25 februari.

Klassiker som blivit modern webbtjänst

-Referensverket AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är en angelägenhet för hela samhällsbyggnadsbranschen. AMA är en svensk klassiker som sedan 1950-talet varit grunden för professionella byggbeskrivningar i upphandling, projektering och utförande. Syftet är att skapa tydlighet, effektivitet och kvalitet genom hela byggprocessen - fram till färdig byggnad eller anläggning i drift.

Svensk Byggtjänst har uppgiften att tillhandahålla och fortlöpande uppdatera och utveckla AMA. I samverkan med ett stort antal referensgrupper med representanter från hela branschen läggs ett mycket stort arbete på detta. AMA är idag en modern webbtjänst med digitala verktyg.

Konvent med effektivitet och kvalitet i fokus

Här kommer en rad branschföreträdare att belysa möjligheter och utmaningar med AMA – idag och i framtiden. Huvudfrågan blir hur kan vi förbättra effektiviteten och kvaliteten med AMA och hur bör referensverket vidareutvecklas på sikt?

Under det gemensamma förmiddagspasset talar Mats Werner, konsult och AMA-expert, Kjell-Åke Henriksson, Installations- och energiansvarig, Koncernstab Verksamhetsutveckling på JM, Stefan Engdahl, planeringsdirektör på Trafikverket och styrelseordförande i Byggherrarna, Helena Dahlberg, produktchef, Svensk Byggtjänst och Bo Samuelsson, redaktör och projektledare, Svensk Byggtjänst.

Mall of Scandinavia och Norra Länken

Under eftermiddagen blir det två parallella spår som utgår från två konkreta och aktuella projekt - ett inom husbyggnad och ett inom anläggning.

Husbyggnadsprojektet blir Mall of Scandinavia. Talare är Rickard Borg, Innovapro, kontraktsingenjör i projektet och Jan Gilljam-Kroon, KRESP/PEAB, projekteringschef i projektet.

Anläggningsprojektet blir Norra Länken. Talare är Håkan Andersson, Trafikverket, som varit projektledare för flera delprojekt i Norra Länken (bl.a. Hagastadens Tunnlar och Solnabron), samt Fredrik Asklund, projektledare och grundläggningsentreprenör på Züblin Scandinavia som jobbat med flera entreprenader i Norra Länken.

Värdar är Erik Hellqvist, vd Svensk Byggtjänst och Tommy Lenberg, vd Byggherrarna, Dagens leds av moderator Anna Bellman och branschkommentator Rikard Espling, vd Samhällsbyggnadslänken.

Medier som vill bevaka konventet är välkomna att anmäla deltagande till pressansvarig Jörgen Hallström, 070-644 69 03, jorgen.hallstrom@byggtjanst.se senast den 22 februari.

Mer information om AMA finns via denna länk: http://byggtjanst.se/tjanster/ama/

Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.