Amago Capital

AMAGO CAPITAL - BESLUT OM AVNOTERING

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 08:38 CEST

I rådande finansklimat bedöms förutsättningarna för att genomföra ett så kallat omvänt förvärv vara begränsade. Styrelsen i Amago Capital AB (publ) har därmed i samråd med huvudägare beslutat om att ansöka om avnotering ifrån First North.

Som onoterat bolag minimeras kostnadsstrukturen och förutsättningarna för att tillvarata det latenta övervärdet av skattemässigt underskott förbättras. Sista dagen för handel i aktien beräknas till fredag den 17 oktober. Därefter kommer inofficiell handel i aktien att ske via Inofficiella Aktiers hemsidawww.inoff.nu.

Amago Capital är efter försäljningen av engagemanget i Önskefoto ensam ägare till portugisiska FotoSport, majoritetsägare i finska EiriKuva och har ett intresseengagemang i svenska MyScoop.

Bolagets tillförordnade VD Oskar Säfström kommer att stå till förfogande på projektbasis för att färdigställa omstruktureringen och fortsätta att driva förhandlingar om ett omvänt förvärv.

Aktieägare som önskar ta del av bolagets löpande utveckling kommer inom kort att kunna registrera sin e-postadress på hemsidan för att ta del av ett nyhetsbrev; www.amagocapital.se

Askim 2008-09-18 

För ytterligare information kontakta:
Oskar Säfström, TF verkställande direktör, 0739-204 533
Göran Nordlund, styrelseordförande, 0704-331 320 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Amago Pressrelease 2008-09-18.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Amago Capital 

Mer om Amago Capital AB (publ)
Amago Capital's affärsidé är att skapa god avkastning till sina aktieägare genom att investera i och aktivt förvalta företag i branscher under förändring. www.amagocapital.se.

Amago-aktien handlas på Stockholmsbörsens First North-lista. Thenberg & Kinde AB är CA (Certified Adviser) till Amago Capital AB (publ). Tel 031-745 50 00