Stockholms Läns Landsting

Amalgamkänsligas revansch - nu ska behoven utredas i Stockholm (mp)

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 08:49 CEST

Med Socialstyrelsen dentalmaterialutredning i ryggen ska Stockholms läns landsting påbörja en kartläggning av behoven hos dem som lider av biverkningar av framförallt amalgam.

- Det viktigaste i Dentalmaterialutredningen är att amalgamkänsliga personers lidanden och problem nu tas på allvar. Ingen kan längre avfärda dessa patienter, som ofta har en lång sjukdomshistoria och många behandlingar bakom sig. Detta är ett genombrott, säger Lena-Maj Anding (mp), ansvarig för tandvårdsfrågor i Stockholms läns landsting.

Dentalmaterialutredningen räknar med att ungefär 1 procent av befolkningen är lider av biverkningar av dentalmaterial, framförallt amalgam. Majoriteten är kvinnor och många har mötts av skepsis och bristande kunskap då de söker vård.

- Detta ska vi nu komma tillrätta med genom att utreda hur bemötandet sker och genom att öka vårdpersonalens kunskap kring dentalmaterialfrågor. Att utredningen förordar möjligheten till amalgamsanering vid oklara sjukdomstillstånd är inte nytt. Men det har inte fungerat i praktiken eftersom kunskapen saknas hos de läkare som utreder patienten.

- Det första som måste ske är en grundläggande kartläggning av hur patientgruppens behov ser ut. Dessa människor har blivit förbisedda länge nog. Att de får kvalificerad vård snarast möjligt är viktigt, inte bara ur hälsoaspekt utan även ur en samhällsekonomisk synvinkel, avslutar Lena-Maj Anding.

För mer information:
Charlotte Pruth, pressekreterare, 08-737 44 26, 070-737 44 26

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting - 22 oktober 2003