Länsstyrelsen i Östergötlands län

Ambassadörer för Kvinnors företagande möts på Länsstyrelsen

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 11:20 CEST

Ett 30-tal kvinnor som under två år har varit ambassadörer för kvinnors företagande i Östergötland samlas i eftermiddag för att delta i ett seminarium på Länsstyrelsen. Det är landshövding Elisabeth Nilsson som bjuder in till seminariet, som ska ta vara på ambassadörernas erfarenheter från arbetet med att främja kvinnors företagande. Representanter för Tillväxtverket och ALMI företagspartners deltar också.

Ambassadörerna är företagande kvinnor som bidrar till att synliggöra och sprida kunskap om företagande och inspirerar fler till att se företagandet som ett möjligt karriärsval. Ambassadörerna har åtagit sig att under ett år genomföra besök i bland annat skolor, ideella organisationer, nätverk och föreningar. Totalt har cirka 50 ambassadörer varit engagerade i projektet.

På seminariet deltar närmare 40 personer varav drygt 30 av dessa är företagare/ambassadörer. Deltagarna får dela med sig av sina erfarenheter och ska diskutera hur man tar vara på dessa erfarenheter i det fortsatta arbetet.

Seminariet inleds med kaffe kl. 15.30 på Länsstyrelsen. Media är välkomna att vara med under hela eller delar av seminariet.

Tid och plats: 28 oktober kl. 15.30-18.40, Sessionssalen, Länsstyrelsen Östergötland

Program

16.00 Landshövdingen hälsar välkommen

Målsättningar och syfte med främja kvinnors företagande och ambassadörer
Henrietta Schönenstern och Gunilla Thorstensson Tillväxtverket

Mina erfarenheter som företagare och ambassadör I
Att växa genom sitt ambassadörskap! Britt-Marie Bjälnäs, Nagelfar

Mina erfarenheter som företagare och ambassadör II
"Engagemang utan gränser" Veronica Ericsson VD, Rimforsa strand

Banken som aktör för kvinnors företagande
Ida Emvall Företagschef Swedbank

ALMI Östergötland som aktör för kvinnors företagande
Lilian Carlsson Affärsrådgivare ALMI Företagspartner Östergötland

Diskussion om vad som gjorts och utifrån dessa erfarenheter, hur går vi vidare framöver hur kan olika aktörer bidra för ökat företagande och ökad tillväxt inom kvinnors företagande?
Landshövdingen leder diskussionen

18.40 Avslut

Vänliga hälsningar
Mariethe Larsson, Informationschef
Telefon: 0703-667366
mariethe.larsson@lansstyrelsen.se

För mer information kontakta gärna:
Madeleine Söderstedt Sjöberg,
tfn: 0703-27 62 22
Erica Lindberg, Länsstyrelsen Östergötland,
tfn: 013-19 65 65