Länsstyrelsen i Västmanlands län

Ambassadörsbesök i Västerås torsdag den 6 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 11:50 CEST

Besök av de utländska ambassadörerna i Stockholm

På torsdag den 6 oktober besöker ca 50 ambassadörer Västmanland och Västerås.

Företrädare för pressen är välkomna att delta under dagen.

O s a: Vänligen före 5 oktober till e-post: karin.tilly@u.lst.se.

Bakgrund

Utrikesdepartementets Protokoll driver sedan något år tillbaka främjande på svenska profilområden och med särskild inriktning på de utländska beskickningscheferna i Stockholm.

Syftet är att på ett effektivt sätt söka utnyttja beskickningschefernas speciella ställning som rapportörer och inflytelserik förespråkare för samaarbete mellan centrala samhälleliga och privata aktörer i Sverige och deras hemländer.

Verksamheten spänner över ett brett register från politik, ekonomi och kultur till evenemang av direkt exportfrämjande karaktär. Den genomförs vanligen i form av möten eller studiebesök utanför Stockholm.

"- Det är en förmån för Länsstyrelsen och Västmanland att få anordna ett studiebesök för de utländska ambassadörerna. Det är ett unikt tillfälle för oss att lyfta fram Västmanlands centrala läge och konkurrensfördelar i en alltmer globaliserad värld," konstaterar landshövding Mats Svegfors.