Nilsson Special Vehicles AB

AMBULANS FRÅN NILSSON SPECIAL VEHICLES HELBILSGODKÄND

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 10:58 CET

Nilsson Special Vehicles ambulans som är byggd på Volvo V70 och introducerades tidigare i år  har nu, som enda personbilsambulans i Europa, ett helbilsgodkännande. Certifikatet är utfärdat av VCA (Vehicle Certification Agency) i England.  

”Detta innebär att vi kan marknadsföra och sälja denna produkten inom hela EU” säger Thomas Hult som har varit ansvarig för certifiering av ambulansen. ”Ett europeiskt helbilsgodkännande får man genom att såväl produkt som process uppnår ett stort antal kriterium”. Det är bland annat COP (Conformity of Production) beträffande tillverkningsprocess och sedan t.ex. EN1789 (Europeisk standard för Sjuktransportfordon och Utrustning – Vägambulanser) som sätter kraven på produkten. ”Ett flertal tester har genomförts under en lång period och det är med stolthet som vi nu kan publicera att Nilsson Ambulans Generation II motsvarar eller överträffar alla krav”.

 

EU’s krav på specialvagnar och dess tillverkare skärps vilket gynnar dom företag som har resurser och möjlighet att möta dessa kriterier. Nilsson Special Vehicles är ett av dessa företag och det är en strategi ifrån bolaget att alla produkter som tillverkas och säljs av Nilsson ska vara helbilsgodkända för Europa. Hela processen genomsyras av att slutkunden ska känna sig trygg och säker i det fordon som levereras ifrån Nilsson och med ett helbilsgodkännande plus att företaget är ISO 9001 certifierat borgar för att detta uppnås på alla sätt.

 

Man har också lyckats nå högt ställda krav ifrån brukarna av ambulanser, dvs. ambulansbesättning. T.ex. en lastkapacitet som är bäst i branschen för fyrhjulsdrivna personbilsambulanser vilket har uppnåtts genom att ha minskat vikten med ca100 kilo jämfört med sin föregångare, vändradien har förbättrats, larmbåge placerad på taket för ökad synbarhet m.m.

 

Att ett företag av Nilsson Special Vehicles storlek har lyckats utveckla ett utryckningsfordon i denna kalibern, och få den helbilsgodkänd, är anmärkningsvärt och mycket imponerande. Det kräver såväl resurser som hög kompetens.