Älvdalens kommun

AMBULANS I ÄLVDALEN 2010

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 10:36 CET

Ambulans i Älvdalen 2010

Förvaltningschefen i länssjukvården Dalarna har av den politiska majoriteten, fått i uppdrag att omfördela ambulanssjukvårdens nuvarande resurser i syfte att öka tillgängligheten till ambulans i Älvdalens kommun.

Detta sker genom att inrätta en satellitambulansstation i Älvdalen. 

Omfördelningen omfattar såväl personal som ambulanser och sjuktransportfordon.

I uppdraget ingår också att öka beredskapen vid de mest kritiska tidpunkterna i Sälenområdet.

De omdisponerade resurserna kommer under högsäsong att finnas i Sälen, då två dygnet-runt-ambulanser kommer att finnas i området.

Uppdraget sker i tre steg:

 • Översyn och fortsatt utveckling av beredskapsnivå i Sälenområdet vintersäsongen 2010 (pågående). 
 • Dagambulans från Mora ambulansstation kommer att finnas i Älvdalen från halvårsskiftet 2010. Införande av IVPA i Älvdalens södra kommundel.
 • Ambulans på plats i Älvdalen dag, kväll och natt. Ska ske genom samverkan mellan Moras och Sälens ambulansstationer. Omdisponering av personal- resurser ska ske till dessa stationer. Klart årsskiftet 2010/2011.
 • Bilden är tagen vid presskonferensen den 22/12 då detta presenterades.

  Från vänster: Gunnar Barke, tillträdande landstingsråd, Ingalill Persson, landstingsråd, Myr Herbert Halvarsson, kommunalråd Älvdalen, Lars-Olof Björkqvist, verksamhetschef för ambulansvården i Dalarna. 

  Kontakt:

  Ingalill Persson, 070-568 73 00, inga-lill.b.persson@lt.dalarna.se

  Gunnar Barke, 070-546 97 08, gunnar.barke@alvdalen.se

  Sveriges närmaste vildmark Det andra bara drömmer om har vi i överflöd. Älvdalens kommun, "En kommun - tre riken".
  I södra kommundelen delas den gamla socken mitt itu av det forsande vattnet i Österdalälven. Där ansluter också Rotälvens vatten, så södra Älvdalen kan med rätta kallas Älvriket.
  Efter åtta mils resa norrut genom sjumilaskogen! kommer man till Särna, där du på skogsmuseet Lomkällan kan bekanta dig med forna tiders skogsbruk. Särna är Skogsriket.
  Utför Idrefjälls branta sluttningar kan du släppa loss på skidor. Eller varför inte en stärkande sommarvistelse i Grövesjöfjällen? Kom hit och upptäck våra tre riken, du också!
  Storslaget, actionfyllt och avkopplande - den optimala kombinationen för dig som gillar natur  och friluftsliv.
  Från Älvdalen i söder till Grövelsjön i norr väntar mer än 7000 km2 riktig vildmark.