Västra Götalandsregionen

Ambulansen vid SU Mölndal får jämställdhetspriset

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 10:17 CET

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2006 går till Ambulansenheten vid Område Mölndal/SU. Enheten har bland annat ”… lyckats ta tillvara den ökade kompetens som en könsblandad personalgrupp medför.” och ”… åtgärdat orättvisor i omhändertagandet av kvinnor och män i verksamheten.”

Det årliga jämställdhetspriset delas ut till förvaltningar eller arbetsplatser inom Västra Götalandsregionen för att stimulera medarbetare till kreativitet och initiativ i jämställdhetsfrågan. I Västra Götalandsregionen är 82 procent av medarbetarna kvinnor. Trots det dominerar män på befattningar med inflytande och makt. Men mäns och kvinnors livs- och arbetsvillkor är inte naturgivna. De bygger på normer, värderingar och sociala mönster som går att förändra!

Ett redskap i detta arbete är regionens jämställdhetspolicy där fyra prioriterade områden anges; löner, rekrytering, arbetsorganisation och sexuella trakasserier.

Priset är 25 000 kronor och delas ut till en eller flera pristagare för att stimulera till fortsatt engagemang och utveckling av jämställdhetsarbetet. Pristagare 2004 var Västsvenska Teater och Dans AB och även 2005 gick priset till Område Mölndal/SU.

Juryn består av regionrådet Roland Andersson, oppositionsrådet Jonny Magnusson, regiondirektör Johan Assarsson samt personalstrategerna Ulla Samuelsson och Arne Pettersson.

Ambulansenheten vid område Mölndal vid Sahlgrenska universitetssjukhuset tilldelas årets jämställdhetspris med motiveringen:
”Ambulansenheten vid Området Mölndal /SU har med ett medvetet och långsiktigt arbete lyckats nå framgångar både ur ett medarbetarperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Man har på ett framgångsrikt sätt lyckats ta tillvara den ökade kompetens som en könsblandad personalgrupp medför. Genom en systematisk kartläggning av sitt arbete och med hjälp av könsuppdelad statistik har man åtgärdat orättvisor i omhändertagandet av kvinnor och män i verksamheten.

Kontaktperson: Personalstrategiska avdelningen: Ulla Samuelsson 031-63 07 54 och Arne Pettersson 031-63 08 58.
Ambulansenhetens chef Mats Kihlgren, 0736-889394.