Vårdförbundet

Ambulanssjukvården i Stockholm är ingen taxiverksamhet

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 15:26 CEST

Ambulanssjukvården i Stockholm är definitivt inte en taxiverksamhet säger Vårdförbundet i en kommentar till DN-debatt. Ambulanssjuksköterskorna bedriver en kvalificerad vård ute på hämtplatsen och i ambulanserna. Däremot är det brister i ledning och styrning av verksamheten från landstingets sida.

Man följer inte heller upp verksamheten ordentligt. Otydliga riktlinjer gör att man agerar på olika sätt i liknande fall. Man arbetar inte alltid evidensbaserat. Det finns bra projekt som exempelvis Gepardprojektet där man kör äldre patienter som inte bedöms behöva akutmottagningens resurser direkt till geriatrisk avdelning, men det är tyvärr undantag.

Vi saknar helhetsperspektivet

–    Vi har upprepade gånger haft diskussioner med landstingets beställarorganisation om att uppföljningen som krävs för att upprätthålla en god kvalité är otillräcklig och i vissa fall till och med saknas, säger Ulla Althin, ordförande i Vårdförbundets Stockholmsavdelning.

– Att flera olika ambulansföretag ska sköta verksamheten ställer stora krav på Stockholms läns landsting att som huvudman ta ansvar för helheten. Vi saknar helhetsperspektivet.

Ambulansverksamheten i Sverige har på ett par decennier gått från att vara en transportorganisation till att bli en del av vårdkedjan. Det är här landstinget i Stockholm brister.

Sjuksköterskor i alla akutambulanser
– Idag finns sjuksköterskor i alla akutambulanser som i de flesta fall är specialistutbildade. Genom att inte på ett bättre sätt styra verksamheten till att bli en integrerad del av vårdkedjan används inte ambulanssjuksköterskornas kompetens fullt ut, säger Anna-Karin Eklund, förbundsordförande i Vårdförbundet.  

–  Det finns en direkt koppling mellan bristerna i ambulansverksamhetens organisation och hur man förmår använda ambulanssjuksköterskornas kompetens till problemen med långa väntetider på akutmottagningarna och överbeläggningar på sjukhusen.

Kvalitet före pris i Region Skåne
Det kan också påpekas att ambulanssjukvårdens resurser inte har tillåtits att öka i motsvarande grad som befolkningsökningen i Stockholms län.

– När man senast upphandlade ambulanssjukvård i Region Skånes så valde man bort det billigaste alternativet. Istället valde man den entreprenör som erbjöd bäst kvalitet i förhållande till priset, säger Anna-Karin Eklund.

– Även i Stockholm bör man sluta stirra sig blind på priset i upphandlingen.

För mer information kontakta:
Ulla Althin, avdelningsordförande i Stockholm, tfn: 08-453 21 11, 070-261 21 11
Cecilia Sandahl, pressansvarig, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
Anna-Karin Eklund, förbundsordförande, tfn: 070-661 87 89

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks kyrkogata 11, 103 65 Stockholm


Medlemmarna i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ.
Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se