ReadSoft

Amcor, Australiens största förpackningsföretag, väljer elektronisk fakturahantering från ReadSoft

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 11:38 CEST

Det australiensiska företaget Amcor har beslutat att installera
programvaran INVOICES från ReadSoft. ReadSofts teknologi kommer att
automatisera Amcors betalnings- och fakturaprocess på företagets
ekonomiavdelning i Melbourne. Ordervärdet uppgår till drygt 1,5 Mkr.

Amcor är ett ledande, globalt förpackningsföretag med 56 miljarder
kronor i årlig omsättning. Företagets huvudkontor ligger i Australien
och med 30 000 anställda är Amcor verksamt i 36 länder runt jorden.

Amcor har valt ReadSofts patenterade INVOICES-teknologi för att
automatisera hanteringen av 400 000 leverantörsfakturor som varje år
processas på företagets servicecenter i Melbourne. Avdelningen hanterar
löneutbetalningar, leverantörsfakturor och övriga finansiella tjänster.
I dagsläget är hanteringen av pappersfakturor till största delen
manuell. Med elektronisk fakturahantering kommer processen att
strömlinjeformas och genom integration med kundens affärssystem kommer
fakturorna att automatiskt stämmas av mot order och leveransdata.
Installationen genomförs i samarbete med ReadSofts partner Alphawest.

- Under året har vi haft en mycket positiv utveckling på den
australiensiska marknaden med ett flertal viktiga affärer inom statlig
förvaltning, bank och finans. Vi är glada över att ha vunnit ännu ett
stort kontrakt med ännu ett välrenommerat företag. Installationen blir
ett värdefullt tillskott till vår referenslista över INVOICES-användare
i landet, säger ReadSofts VD Jan Andersson.

För att lära mer om Amcor besök deras hemsida: www.amcor.com

Vad är INVOICES?
INVOICES används för automatisk ankomstregistrering av
leverantörsfakturor. Programvaran fångar och tolkar information som
avsändare, fakturanummer och kostnad på fakturan samtidigt som den
stämmer av uppgifter mot data i kundens affärssystem.

ReadSoft AB
Jan Andersson, VD ReadSoft,
Tel: 0708 - 37 66 00 eller
Olof Engvall, Informationschef
Tel: 0708 - 37 66 70
E-post: olof.engvall@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är världens ledande leverantör av programvara för automatisk
dokumenthantering och därmed förknippad behandling av information.
Företaget utvecklar och marknadsför ett brett produktsortiment som
grundar sig på de egenutvecklade produkterna FORMS, INVOICES och EZ-OUT
samt tilläggssystem till dessa. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft
utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i
Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien samt ett stort antal lokala
och globala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens
huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är
sedan 1999 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.