Piratpartiet

Amelia Andersdotter besöker telekommyndigheternas samarbetsorgan BEREC i Riga

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 09:11 CEST

Varje år genomför Europaparlamentets industriutskott ett antal besök på de olika europeiska agenturer som övervakar och reglerar industriutskottets politiska område. Nu åker Amelia Andersdotter tillsammans med utskottskollegor till telekommyndigheternas samarbetsorgan, BEREC. BEREC har under 2012 stått i centrum med bland annat en nätneutralitetsrapport som släpptes i maj.

Europaparlamentets industriutskott genomför idag ett besök hos de europeiska telekommyndigheternas samarbetsorgan BEREC i Riga, Lettland. Amelia Andersdotter som är parlamentsledamot för Piratpartiet och suppleant i industriutskottet, deltar i delegationen.

Samarbetsorganet BEREC samlar information om vad som sker i praktiken på medlemsstatsnivå och är de som uppmärksammar problem, något som är centralt för parlamentets arbete med telekommarknadsreglering. 

- Infrastrukturen och tillhandahållandet av tjänster är fortfarande mycket geografiskt splittrat i telekommunikationsmarknaden. BEREC hjälper till att belysa de problem som finns vilket är värdefullt, säger Amelia Andersdotter.

Under våren har BEREC tittat närmare på bland annat trafikbegränsningar på nätet. I en rapport i maj hade de nationella telekommyndigheterna funnit att det pågick omfattande trafikbegränsningar hos över 400 undersökta internetoperatörer i många medlemsländer. Många har uppfattat rapporten som ett tecken på att det behövs lagstiftning för att upprätthålla nätneutralitet, men på europeisk nivå är frågan långt ifrån avgjord.

Den svenska telekommyndigheten Post- och telestyrelsen har förhållit sig avvaktande till både regleringar och riktlinjer. 

- Regeringen lyfter vikten av att använda digitala samhällets möjligheter för både ekonomisk och social utveckling men har hittills varit passiva i frågan, vilket är tråkigt då risken med att agera för sent är att man låtit etablerade, stora aktörer konsolidera en marknadsmodell som blir dyr att byta ut, säger Amelia Andersdotter.

Piratpartiet  är ett svenskt, politiskt parti som grundades 2006. Piratpartiet försöker svara på de nya frågor som de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa. Piratpartiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, men arbetar nu med att bredda sin politiska plattform inför valåret 2014.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet har också många systerpartier i andra europeiska länder, vissa av dem med folkvalda representanter på lokal och regional nivå.