American Express

American Express är en av Sveriges bästa arbetsplatser

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2013 13:54 CET

American Express är Sveriges sjunde bästa plats att arbeta på enligt den årliga undersökningen av Great Place to Work®. Främst är det företagets väl anpassade anställningsförmåner och uppmuntran till balans mellan arbete och fritid hos medarbetarna som lett till det goda resultatet i undersökningen.

American Express arbetar med medarbetarnas välmående genom konceptet Healthy Living som företaget själva har utvecklat. Organisationen i Norden var en av de första att införa konceptet och det innehåller bland annat stresshantering, yoga, utökat friskvårdbidrag och föreläsningar, men också aktiviteter som ökar interaktionen mellan medarbetarna. Till exempel har man gjort om det tidigare rökrummet på huvudkontoret till ett ”Healthy Living Room” där medarbetarna kan fika, lyssna på musik, läsa magasin och umgås med varandra. En annan mycket uppskattad aktivitet var ’Walk for charity’ en stegtävling för alla medarbetare i Norden där pengar samlades in för varje steg och skänktes till Rädda Barnen.

– Vår målsättning har varit att ge våra medarbetare verktyg och möjligheter för att leva ett så välmående liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Både vårt Helathly Living Room och våra olika aktiviteter runt om i Norden gör att medarbetarna träffas och gör saker tillsammans, säger Lena Bjurner, personaldirektör för American Express i Norden, Östeuropa och Ryssland.

I undersökningen framkommer det att American Express är en vänlig arbetsplats där medarbetarna bryr sig om varandra. Företagets ledare och chefer är bra på att visa uppskattning för väl utfört arbete och extra insatser/ansträngningar. I undersökningen framkommer det att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom American Express och som medarbetare bekräftar man att det i högre utsträckning än tidigare ges möjlighet till utveckling för att växa inom sitt yrkesområde.

– Som företag går vi igenom en del förändringaroch det tar mycket energi. Under den här tiden försöker vi skapa en så bra arbetsplats som möjligt för våra medarbetare, eftersom välmående är viktigt för att kunna göra ett bra jobb. Våra satsningar har fått ett gott gensvar och fungerar, men vår ambition är att ständigt förbättras, säger Lena Bjurner.

Undersökningen Sveriges Bästa Arbetsplaster görs årligen av Great Place to Work®och syftar till att uppmärksamma och hylla de organisationer som aktivt arbetar för att skapa en föredömlig arbetsplatskultur. Vinnarna 2013 presenterades den 21 mars under en galakväll på Berns Salonger i Stockholm.

För ytterligare frågor:

Lena Bjurner
American Express
Head of HR Nordic, Central Eastern Europe and Russia
Lena.Bjurner@aexp.com

08-429 59 15


American Express-koncernen grundades 1850 och är världens största kort- och reseföretag, noterat på New York Stock Exchange. Företaget har ca 62 000 anställda och ca 91 miljoner kortmedlemmar världen över. American Express etablerades i Sverige under 1970-talet. I Sverige marknadsför American Express Amexblue, Green Card, Gold Card, Platinum Card, Centurion, SAS EuroBonus American Express Card och SAS EuroBonus American Express Elite Card till privatkunder samt Corporate Card, Corporate Gold Card, Corporate Purchasing Solutions och Business Gold Card till företagskunder.