American Express

American Express hjälper Swebus att spara minst 5 MSEK

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 08:00 CEST

Swebus räknar med mångmiljonbesparingar genom att bland annat effektivisera en betydande del av hanteringen av de ca 80 000 fakturor som årligen kommer in till företaget. Verktyget för att automatisera Swebus inköps- och ekonomiprocess heter Corporate Purchasing Solutions och kommer från American Express.

Den ledande nordiska busskoncernen Concordia Bus Nordic AB, som bland annat äger Swebus, har tecknat avtal med American Express rörande effektivisering av inköps- och betalprocesser. Med hjälp av American Express Corporate Purchasing Solutions (CPS) kommer Swebus att rationalisera stora delar av sin inköps- och ekonomiprocess genom att bland annat automatisera och digitalisera faktura- och betalflödena. Därmed kommer Swebus bland annat dramatiskt kunna minska antalet pappersfakturor inom företaget samt kunna inleda starkare partnerskap med utvalda leverantörer.

– Samarbetet med American Express ska hjälpa Swebus att spara pengar. Förutom processbesparingarna är vårt mål att konsolidera antalet leverantörer och öka inköpsvolymen mot de avtalade leverantörerna. Vi räknar med att kunna spara mer än 5 MSEK, säger Mattias Crona, Director Business Planning & Development på Concordia Bus Nordic AB.

Istället för att administrera och betala enskilda fakturor får Swebus en gång i månaden en elektronisk fil från American Express innehållande alla inköp, med specificerad information ända ner på artikelnivå. Genom att skräddarsy CPS utefter Swebus konteringsprinciper och affärssystemkrav, kommer köpen automatiskt kostnadsföras rätt i ekonomisystemet. De utvalda leverantörerna ansluts till systemet och får betalt via American Express inom fem dagar från fakturering.

– För Swebus som hanterar omkring 1500 fakturor i veckan blir fakturahanteringen naturligtvis enormt mycket mer effektiv när pappersfakturorna försvinner, säger Carina Björkefors, vice VD Commercial Card Nordic på American Express. Utöver den stora processbesparingen bidrar CPS också till att ge inköpsavdelningen ett verktyg som stödjer dem i framtida leverantörsrationaliseringar.

För mer information kontakta:
Mathias Crona, Director Business Planning & Development Concordia Bus Nordic AB
Telefon: 08-546 300 22 Mobil: 070-187 10 45 E-post: mathias.crona@concordiabus.com

Lars Wernblom, Director American Express Corporate Purchasing Solutions
Telefon: 08-429 58 19 Mobil: 070-329 58 19 E-post: lars.l.wernblom@aexp.com

American Express-koncernen grundades 1850 och är världens största kort- och reseföretag, noterat på New York Stock Exchange. Företaget har ca 78 000 anställda och cirka 60 miljoner kortmedlemmar världen över. American Express etablerades i Sverige under 1970-talet. I Sverige marknadsför American Express Corporate Card, American Express Corporate Purchasing Solutions, American Express Amexblue, American Express Green Card, American Express Gold Card, American Express Platinum Card och Small Business Card.