American Express

AMERICAN EXPRESS – SVERIGES 3:E BÄSTA ARBETSPLATS

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 17:08 CEST

Enligt en årlig undersökning av institutet Great Place to Work, är American Express Sveriges 3:e bästa arbetsplats i kategorin stora företag. Resultatet bygger till största del på en anonym undersökning som skickats ut till slumpmässigt utvalda medarbetare, och information kring företagets personalpolitik samt policies och processer.

I undersökningen framkom att American Express är unikt utifrån att ha ett jämnt, högt engagemang oavsett ålder och kön. Det visar att American Express fokuserade arbete inom mångfald och inkludering ger resultat. Speciellt omnämns det faktum att även äldre medarbetare fortsätter att känna sig motiverade och engagerade inom American Express, varför företaget också korades till Sveriges Bästa arbetsplats för äldre medarbetare.

För ett antal år sedan förändrade American Express sin personalfilosofi – från att fokusera på att ha nöjda medarbetare till att arbeta för att ha engagerade medarbetare.
– I den här förändringen ligger mycket mer än bara ett byte av ord, säger Lena Bjurner, Head of HR Nordic & CEE, American Express. Det är stor skillnad mellan att vara nöjd och att vara engagerad. Under de senaste åren, har vi gjort märkbara investeringar i bland annat förändrad organisation, en mer enhetlig ledarskapsutbildning, förstärkning av viktiga policies angående bl.a. work-life balance och ett arbete inom flexible work arrangements. Detta för att skapa de allra bästa förutsättningarna för engagemang, såväl för medarbetare som för ledare.

– I en period då den globala ekonomin medför stora utmaningar för många företag, är det viktigt att inte tappa bort det som skapar engagemang – det som ger arbetsglädje och motivation, avslutar Lena Bjurner.