Skandia

American Skandia - market timing

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 09:06 CEST

Finansiella företag i USA har blivit föremål för undersökningar av the US Securities and Exchange Commission (SEC), the New York Attorney General's Office och andra myndigheter i USA. Undersökningarna sker med anledning av vissa företeelser avseende fond- och fondförsäkringsverksamhet. Flera fond- och försäkringsbolag i USA har i samband med undersökningarna beskyllts för att bl.a. ha tillåtit särskild frekvent korttidshandel i fondandelar s.k. market timing, vilket kan ha missgynnat andra andelsägare.

Skandia är sedan Prudential Financials förvärv av American Skandia under 2003 inte längre verksamt på fond- och fondförsäkringsmarknaden i USA.
Skandia's tidigare dotterbolag American Skandia Life Assurance Corporation m.fl. var däremot aktiva inom dessa verksamhetsområden.

Som tidigare kommunicerats har Prudential informerat Skandia om att man i likhet med många andra aktörer på marknaden har mottagit formella förfrågningar från tillsynsmyndigheter i USA. Förfrågningarna till Prudential har gällt bl.a. Amercian Skandia. Prudential har vidare meddelat att man samarbetar med myndigheterna när det gäller dessa förfrågningar.

SEC och the State of New York Attorney General Office undersöker frågeställningar rörande 'market timing' i American Skandias investeringsprodukter. Baserad på diskussioner den senaste tiden, är det Skandias bedömning att dessa ärenden sannolikt kommer att leda till antingen process eller förlikning. En eventuell förlikning kommer sannolikt att innebära betalning av skadestånd och kan också innebära att särskilda sanktionsavgifter skall betalas. Det är f.n. inte möjligt att bedöma vilken finansiell påverkan detta kommer att ha på Skandia.

Enligt avtalet om Prudentials förvärv av American Skandia skall Skandia ersätta Prudential för bl.a. krav och processer upp till maximalt 1 miljard USD. När det gäller vissa krav med anledning av åtgärder av tillsynsmyndigheter gäller garantiansvaret fram till utgången av april 2007. Skadestånd, sanktionsavgifter och andra kostnader i anslutning till ovan redovisade ärenden omfattas således av Skandias garantiansvar gentemot Prudential, till den del de hänför sig till tiden före det att American Skandia förvärvades av Prudential.

Kontaktpersoner:
Jan Erik Back, Chief Financial Officer, tel+46-8-788 25 00
Harry Vos, chef för Investor Relations, tel+46-8-788 25 00
Gunilla Svensson, presschef, tel+46-8-788 25 00