Svensk Exportkredit AB

Amerikanska investerare övertecknar SEK-lån

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 21:09 CET

AB Svensk Exportkredit (SEK) har emitterat ett globalt obligationslån om en miljard US-dollar på den internationella kapitalmarknaden. Lånets löptid är tre år. Transaktionen arrangeras av Lehman Brothers och UBS, som tillsammans med de japanska bankerna Mizuho, TMI och UFJ, har placerat obligationerna hos investerare i USA, Asien och Europa. Obligationslånet blev omedelbart övertecknat.

SEK-lånet emitterades efter noggranna förberedelser. Under de senaste veckorna har representanter för SEK träffat en lång rad investerare i Asien och USA. Dessa har visat stort intresse för den planerade emissionen, mot bakgrund av SEKs mycket goda kreditvärdighet.

Per Åkerlind, finansdirektör: "Jag är mycket nöjd med transktionen och speciellt med det faktum att placeringen av obligationerna har kunnat diversifieras över tre kontinenter. Den starka efterfrågan från USA, i kombination med en mycket konkurrenskraftig prissättning, är ett styrkebesked".

Peter Yngwe, verkställande direktör: "Denna transaktion är en betydelsefull byggsten i vårt arbete att främja svenskt näringslivs internationella konkurrenskraft".

För mer information,
Peter Yngwe, verkställande direktör, telefon 08-613 83 00
Per Åkerlind, finansdirektör, telefon 08-613 8367
Johanna Clason, finanschef, telefon 08-613 8372