Fiskeriverket

Amerikanska kammaneter i svenska vatten oroar Fiskeriverket

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 15:17 CEST

Undersökning har inletts utmed västkusten
Den senaste tidens observationer av kammaneter längs den svenska västkusten oroar Fiskeriverket med hänsyn till påverkan på fiskbestånden och därmed fisket. I dagsläget vet vi inte med säkerhet att alla observationer rör den amerikanska kammaneten. Fiskeriverket har därför påbörjat en undersökning i liten skala för att få bekräftat att det verkligen rör sig om den amerikanska kammaneten.
Vi vet att det i svenska vatten, både i Östersjön och i Västerhavet, förekommer regelbundet fyra arter, varav två närbesläktade är svåra att skilja åt. Sedan hösten 2006 har med stor säkerhet även en främmande art, den amerikanska kammaneten Mnemiopsis leidyi, observerats i Kosterfjorden, norra Bohuslän. Den har troligen kommit till Europa med sk. barlastvatten. Denna art har ansetts ha haft en stor effekt på ekosystemet i Svarta Havet i början på 80-talet eftersom den konsumerar djurplankton.

Fiskeriverket bedriver ingen undersökningsverksamhet på maneter men följer noggrant utvecklingen av ekosystemet i stort och specifikt främmande arter eftersom dessa kan påverka biologisk mångfald genom effekter på olika nivåer i ekosystemet. Detta kan också få som följd, baserat på erfarenheterna från andra håll i världen, att yrkesfisket kan påverkas.

- Vi följer utvecklingen mycket noggrant och ser allvarligt på det ökade intrånget i våra havsområden av främmande arter där den amerikanska kammaneten är det senaste exemplet. Vi har nyligen inlett en riskanalys för att se vilken inverkan en kraftig utbredning av kammaneten kan ha på fiskbestånden och därmed på fisket, säger Axel Wenblad, generaldirektör på Fiskeriverket.

- Under Fiskeriverkets hummerlarvsundersökning har vi också observerat kammaneter i vattnen runt Lysekil, säger Joakim Hjelm laboratoriechef vid Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium i Lysekil. Vi har påbörjat att håva i liten skala för att få bekräftat att det verkligen rör sig om den amerikanska kammaneten och inte en naturligt förekommande art Bolinopsis infundibulum. Men eftersom Bolinopsis inte tål höga ytvattentemperaturer sommartid, är det med stor sannolikhet så att många av kammaneterna är den varmvattenskrävande amerikanska kammaneten.

En mer detaljerad beskrivning av den amerikanska kammaneten finns på webbplatsen "Främmande arter i svenska hav"
www.frammandearter.se

För ytterligare information kontakta Fiskeriverket
Laboratoriechef Joakim Hjelm, tfn 070-369 30 04
Generaldirektör Axel Wenblad, tfn 070-585 35 50