Aerocrine AB

Amerikanska läkare får betalt för att utföra Aerocrines astma test

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 14:33 CET

Aerocrines astmatest kommer från årsskiftet bli ersättningsberättigat i det amerikanska sjukvårdssystemet. Läkare som utför testet får betalt per test.

Aerocrines astmatest, ett enkelt utandningsprov, mäter graden av inflammation som är själva grundorsaken till astma. Baserat på testresultatet kan läkaren bättre styra terapi och läkemedelsdosering.

Första steget att etablera en ersättningsnivå togs då AMA (American Medical Association) gav utandad NO en CPT kod (Current Procedural Terminology) nu i november.

– Den nya CPT koden hjälper läkare som använder Aerocrines instrument NIOX att få ersättning för detta från sin sjukvårdsadministration. Koden kommer att snabba på acceptansen för Aerocrines astmatest, säger Thomas Almesjö, koncernchef för Aerocrine.

NIOX® är godkänd av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA sedan maj 2003.

– Riktlinjer for astma diagnos och uppföljning har hittills begränsats till lungfunktionsmätning och symptomhistorik, säger Dr. Myron Zitt, professor i medicin vid State University of New York, Stony Brook och tidigare ordförande i ACAAI (American College of Asthma, Allergy and Immunology),
– NIOX ger läkarna möjlighet att enkelt mäta inflammationen. Detta verktyg kommer att förbättra astmakontrollen och läkarnas förmåga att ta väl hand om sina astma patienter, säger Dr. Zitt.

I Europa marknadsför Aerocrine två typer av instrument, NIOX för forskningsändamål och sedan 2005 NIOX MINO® för rutinmässig klinisk användning. NIOX MINO är ett litet, handhållet, instrument som är lätt använda. Patienten behöver bara blåsa i instrumentet i tio sekunder för att inom ett par minuter få svar på halten av NO i utandningsluften. Halten NO i utandningsluft reflekterar inflammationsaktiviteten i luftvägarna.

I Portugal och Finland får läkare redan ersättning från respektive vårdsystem för utandad NO tester. Denna ersättning gör att läkarna har större möjlighet använda testet för att förbättra astma vården.


För mer information, kontakta:
Thomas Almesjö, CEO Aerocrine AB, tel: 08 629 07 82, mobil: 070 629 07 82
Lena Kajland-Wilén, Marknadsdirektör, Aerocrine AB, tel: 08 629 07 84, mobil 070 629 07 84


Aerocrine AB är en svensk medicinteknisk koncern som utvecklar, marknadsför och säljer världsledande innovativa produkter för kontroll av inflammatoriska sjukdomar i luftvägarna, främst astma. Företagets produkter NIOX® och NIOX MINO® ger möjlighet för läkaren att bättre diagnosticera, behandla och följa upp patienter med astma och därigenom förbättra vården. Koncernen har en omfattande patentportfölj. Företaget bildades 1997 och har sitt huvudkontor i Solna utanför Stockholm och dotterbolag i USA, Tyskland och England. www.aerocrine.com