AMF

AMF Fastigheter blir helägt dotterbolag till AMF

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 15:28 CEST

Styrelsen i AMF har beslutat ombilda förvaltningsbolaget AMF Fastigheter till ett renodlat fastighetsbolag. Det nya bolaget blir ett helägt dotterbolag till AMF och får en egen styrelse med externa ledamöter. Peder Hasslev, chef kapitalförvaltning på AMF, blir styrelseordförande och vd blir tidigare fastighetschefen Mats Hederos.

 

Det nya fastighetsbolaget bildas formellt den första september 2010 och syftar till att skapa en tydligare och mer kundnära aktör på fastighetsmarknaden. Det övergripande uppdraget är att bidra till en hög och stabil avkastning för AMFs sparare. All vinst tillfaller AMF och dess cirka 3,8 miljoner sparare. Förutom fastigheter investerar AMF i räntebärande papper och aktier.

- Fastigheter är ett viktigt tillgångsslag för AMF och vi strävar efter att öka våra fastighetsinvesteringar väsentligt över tid. Tack vare att vi i den nya styrelsen har externa ledamöter från fastighetsbranschen kan vi höja kompetensen i bolaget, säger Peder Hasslev, chef kapitalförvaltning och vice vd AMF.

Ledamöter i styrelsen för AMF fastigheter blir:
Ordförande Peder Hasslev, chef kapitalförvaltning och vice vd AMF
Per-Erik Karlsson, chef juridik AMF
Linda Hamberg, försäljningsdirektör Kapp Ahl AB
Lars Åberg, ansvarig tillgångsfördelning, AMF
Per-Olov Karlsson, fastighetschef Home Properties
Håkan Bryngelson, verksam i flera styrelser, bl a styrelseordförande Almega, tidigare vd Vasakronan

Personalrepresentanter:
Haleh Moradi (SACO) och Ingela Mellberg (FTF)

I ledningsgruppen ingår:
Mats Hederos, vd, Charlotta Liljefors Rosell, affärsområdeschef kontor, Karolin Forsling, affärsområdeschef retail, Martin Tufvesson, transaktionschef, Bo Wintzell, chef projektutveckling och Susanne Finér, ekonomichef.

AMF Fastigheter arbetar långsiktig med att utveckla och förvalta flexibla och tilltalande lokaler för kontor och handel. Fastigheter finns främst i Stockholm och Göteborg med tyngdpunkt på Stockholms innerstad. De 33 fastigheterna har ett marknadsvärde på cirka 20 miljarder kronor, vilket gör AMF Fastigheter till ett av Sveriges största fastighetsbolag.
Salénhuset, Gallerian, femte Hötorgshuset i Stockholm och del av Nordstaden i Göteborg är några av de mest kända fastigheterna.

För ytterligare frågor, kontakta: 
Mats Hederos, vd AMF Fastigheter, 070-260 93 46 
Emelie Ericson, PR och information AMF, 070-208 24 32

AMF är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.