AMF

AMF Fastigheter skapar ett nytt stadsrum i en bortglömd del av Stockholm city

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 14:15 CEST

Mitt i city, i kvarteret mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg, finns fem hus, fyra gator och två torg. Detta anonyma och ibland otrygga kvarter förvandlar AMF Fastigheter nu under namnet Urban Escape Stockholm till ett nytt stadsrum, fyllt med innovation, kunskap och kreativitet.

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Detta ställer krav på stadens fastighetsägare att tänka nytt och långsiktigt.

– Stockholm behöver hela tiden utvecklas. Med Urban Escape Stockholm skapar vi en levande plats som stimulerar tillväxt, säger Karolin Forsling chef för stadsutveckling och marknad. Urban Escape Stockholm blir en smältdegel fylld med flexibla kontorsplatser, innovationsmiljöer, hotell, restauranger samt torg- och takmiljöer med 360 graders vy över staden. Vi utvecklar ett stadsrum där både stockholmare och internationella besökare kan arbeta, inspireras och umgås.

Urban Escape Stockholm bygger på sex bärande idéer vilka kommer att utvecklas och presenteras vidare under projektets gång. Idéerna går under namnen Tredje platsen & hotell, Torg & tak, Innovation & tillväxt, Länkar & Lugn, Kunskap & Kreativitet och Knallgrönt & Hållbart.

Inom ramen för idén Innovation & tillväxt lanseras redan nu innovationshuset Epicenter i samarbete med SIME, ledande inom digitala event och Result, en tillväxt och innovationspartner för snabbväxande bolag. Epicenter erbjuder medlemskap till både unga tillväxtbolag och etablerade företag. Här kan både små och stora bolag arbeta och utvecklas i kreativa innovationsmiljöer. I kvarteret finns redan SUP46 (Start-Up People of Sweden), en startup-community med över 40 innovativa medlemsbolag, investerare och storbolag.

– Urban Escape Stockholm är vårt största och mest ambitiösa projekt någonsin. Vi gör en omfattande investering och omvandlar en yta motsvarande nio Hötorgshus, men det mest intressanta är hur vi fyller ett helt kvarter med innehåll som utvecklar Stockholm. Urban Escape Stockholm handlar om att öka stadens attraktionskraft och genomförs med krav på lönsamhet. Vårt uppdrag är att ge en stabil avkastning till moderbolagets AMF:s cirka fyra miljoner pensionssparare, säger Mats Hederos, vd AMF Fastigheter. 

Förverkligandet av Urban Escape Stockholm börjar nu och pågår till och med våren 2018.

För mer information, inspiration och projektets utveckling besök www.urbanescape.se

För ytterligare frågor, kontakta:

Cecilia Österholm, PR och Information, 08-696 3305, AMF Fastigheter,

cecilia.osterholm@amffastigheter.se

Karolin Forsling, chef stadsutveckling och marknad, AMF Fastigheter, 08-696 3270,

karolin.forsling@amffastigheter.se

 Fakta om Urban Escape Stockholm

 • Urban Escape Stockholm växer fram i kvarteret mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg och består av fem fastigheter, fyra gator och två torg.
 • Urban Escape Stockholm kombinerar kontor, hotell, handel, restauranger, mötesplatser och servicetjänster.
 • Urban Escape Stockholm utökar den befintliga fastighetsarean från befintliga 95 000 m² till cirka 130 000 m².
 • Urban Escape Stockholm omfattar 62 000 m² för moderna och flexibla kontor, 29 000 m² för hotell och konferens, och 38 000 m² för handel och restaurang.
 • Utveckling av Brunkebergstorg tillsammans med Stockholms stad och Stena Fastigheter (Hotell Sergel Plaza).
 • Utvecklingen av Regeringsgatan sker tillsammans med fastighetsbolagen Vasakronan, Pembroke och Hufvudstaden i samarbete med Stockholms Stad.
 • Byggperioden pågår från sommaren 2014 till våren 2018. 

Urban Escape Stockholm bygger på sex bärande idéer vilka kommer att utvecklas och presenteras vidare under projektets gång

 • Tredje platsen & Hotell – tredje platsen handlar om ytor för koncentration och umgänge. Den kan vara foajéer, lounger, restauranger, caféer eller parker för att samla tankarna, träffa folk eller ta ett informellt möte. Två nya hotellkoncept etablerar sig och gör platsen levande.
 • Torg & Tak – om vitalisering av gatuplanet i hela kvarteret och en förnyelse av takmiljöerna som har en 360-graders utsikt över Stockholm
 • Innovation & Tillväxt – om att tillvarata framtidens talanger och skapa tillväxt. Epicenter – ett nytt innovationshus skapas med en arbetsmiljö som erbjuder medlemskap för både unga tillväxtbolag och etablerade företag.
 • Länkar & Lugn – om att erbjuda sinneslugn ett kort steg från stadens puls.
 • Kunskap & Kreativitet – om att förena akademien, kulturen och näringslivet.
 • Knallgrönt & Hållbart – om stadsutveckling genom socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande.

För ytterligare frågor, kontakta:
Cecilia Österholm, PR och Information, AMF Fastigheter, 08-696 3305, cecilia.osterholm@amffastigheter.se

Karolin Forsling, chef stadsutveckling och marknad, AMF Fastigheter, 08-696 3270,
karolin.forsling@amffastigheter.se

AMF Fastigheter AB utvecklar och förvaltar AMF-koncernens fastighetsbestånd. Inriktningen är kontor och cityhandel i Stockholm. Några av de mest kända fastighetsinnehaven är Femte Hötorgshuset, Gallerian, MOOD Stockholm och CityCronan i Stockholm. Marknadsvärdet uppgår till drygt 46 miljarder kronor inklusive delägarskap i bostadsföretaget Rikshem.