AMF

AMF först bland pensionsbolagen med lättläst information

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 10:35 CET

AMF har som första pensionsbolag tagit fram lättlästa sidor på sin webbplats. Tillsammans med Centrum för lättläst har informationen anpassats så att den är lätt att ta till sig och förstå.
– Krångligare än så här behöver det inte vara. Språket och formen har förtydligats men innehållet är ju faktiskt detsamma, säger Monica Glant, projektledare hos AMF.

Undersökningar visar att 25 procent av den vuxna befolkningen i Sverige läser sämre än vad man förväntas göra när man har gått ut grundskolan. Det betyder att man bland annat har svårt att tillgodogöra sig texten i en dagstidning. Cirka 7-8 procent beräknas ha stora lässvårigheter.

– Lässvårigheter kan ha olika orsaker. Funktionsnedsättning eller sjukdom, såsom demens, kan göra det svårare att läsa. Skolbarn och personer med ett annat modersmål än svenska kan också vara ovana läsare. Dessutom finns många otränade läsare i andra grupper som har nytta av lättlästa texter, säger Ulla Bohman, chef för Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst.

På AMFs lättlästa sidor finns texter om hur pensionssystemet fungerar och vad som händer när man går i pension. Det finns också information om sparande för olika åldrar och för olika händelser i livet.

– Jag ser satsningen på lättläst som ett sätt att leva upp till vår ambition att vara det enkla, trygga och mänskliga pensionsbolaget, säger Monica Glant.

− Krånglig försäkrings- och pensionsinformation får ofta kritik för att vara obegriplig. Med information på lättläst svenska kan bolagen erbjuda sina kunder bättre service genom att informationen blir tillgänglig för fler. Fler försäkringsbolag borde nu ta efter AMF, säger Ulla Bohman.

Läs mer om projektet på amf.se/lattlast
Läs mer om Centrum för lättläst

_______________________________________________________________________
För frågor, kontakta:
Cecilia Elovsson, PR och Information, AMF, 0725-41 67 46, cecilia.elovsson@amf.se
Ulla Bohman, chef för Lättläst-tjänsten, Centrum för lättläst, 0707-55 61 14, ulla.bohman@lattlast.se

AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 370 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,7 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.