AMF

AMF höjer återbäringsräntan till 12 %

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:26 CET

Per den 1 december höjer AMF återbäringsräntan för premiebestämda traditionella försäkringar från 8 till 12 procent (före skatt och avgifter)*. Avståndet till närmsta konkurrent är nu hela 7 procentenheter.

AMFs avkastning fortsätter att utvecklas väl. Nu höjer AMF återbäringsräntan för fjärde gången sedan i augusti.

– Jag är glad att vi kan erbjuda marknadens överlägset högsta ränta på pensionssparande och att höstens uppgång gynnar våra sparare, säger AMFs vd Ingrid Bonde.

AMFs nuvarande konsolideringspolicy har en tydlig koppling mellan avkastning och återbäringsränta, vilket innebär att justeringar kan ske ofta. Per den 31 oktober var konsolideringsgraden 119 procent, vilket innebar att det fanns utrymme för att höja återbäringsräntan ytterligare.

* Den nya räntan gäller för premiebestämda traditionella försäkringar med återbäringsränta (36 månaders utjämning) och omfattar huvuddelen av AMFs sparare i traditionell försäkring.


Fakta AMFs konsolideringspolicy
AMFs konsolideringspolicy anger hur överskott och underskott i bolaget ska fördelas mellan spararna. Återbäringsräntan är en metod för att dela ut överskottet till försäkringstagarna i ett ömsesidigt livbolag. Återbäringen är inte garanterad utan är en del av bolagets buffertkapital. Vid lyckad förvaltning av kapitalet uppstår ett överskott som fördelas via återbäringsräntan.

Konsolideringsgraden är ett mått på relationen mellan värdet på bolagets tillgångar och åtagandena gentemot spararna. När konsolideringsgraden överstiger 100 är tillgångarna större än åtagandena. Målet är en konsolideringsgrad på 110 procent.

För ytterligare frågor, kontakta Stina Sandell, Chef Information 073-986 51 12.

AMF är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.