AMF

AMF kräver återbetalning

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2009 21:30 CEST

Vid ett extra styrelsemöte den 17 april har AMFs styrelse tagit del av slutrapporterna från Linklaters Advokatbyrå och Ernst & Young samt utlåtande från KPMG och delrapport av bolagets interna utredning.

Slutsatserna är:

• Elmehagens flytt av pensionskapital från en sparform till en annan inom AMF strider mot VDs lojalitetsplikt och är att betrakta som ett avtalsbrott. Därtill är det ett brott mot bolagets etiska riktlinjer som tydligt anger att bolaget eller dess kunder inte får ställas i skuggan av medarbetares personliga motiv.

• Nivån på inbetalningarna av Elmehagens pension 2006-2008 har varit avsevärt högre än vad ersättningskommittén beslutat avseende det avtal som ingicks med VD 2004 (se bilaga 1 från Linklaters).

Styrelsens absoluta inriktning är att återbetalning sker av de värden som rätteligen tillhör bolaget och därmed de försäkrade. För att åstadkomma detta så snabbt som möjligt väljer styrelsen att i första hand söka uppnå en förlikning.

De utredningar som tagits fram kommer att ligga till grund för bolagets och dess ombuds fortsatta agerande och kan därför inte nu offentliggöras. För att säkerställa att spararnas intresse tillvaratas, har styrelsen, med stöd av bolagets ägare LO och Svenskt Näringsliv, utsett advokat Axel Calissendorff som de försäkrades ombud. Calissendorff har full tillgång till de utredningar som gjorts och hans uppdrag är att fortlöpande bevaka och lämna synpunkter i förhandlingarna samt på lämpligt sätt offentliggöra slutsatser (se bilaga 2 om uppdraget).

- Styrelsen ser mycket allvarligt på det inträffade. Detta är ett isolerat och sorgligt kapitel i ett för övrigt mycket välskött bolag. Ledning och styrelse kommer att göra sitt yttersta för att AMF även i framtiden ska kunna leverera bästa möjliga resultat för spararna, säger styrelsens ordförande Göran Tunhammar.

Göran Tunhammar finns tillgänglig för kommentarer. Han nås genom Johanna Sarfati, 070-649 84 47 eller Cecilia Österholm, 070-601 07 99

AMF är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.